pan Vladimír Štrupl,
                                                                                                                    místopředseda Spolku
                                                                                                                    pro vojenská pietní místa, o.s.,

 

 
 
     Členové Občanského sdružení Lidice podporují prohlášení Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. ze dne 12. března 2008 ve kterém se praví:

    "Zásadně nesouhlasíme s tím, aby tak památné místo jako je vrch Vítkov bylo zneužíváno pro komerční využívání.
    Nesouhlasíme s tím, aby se na tomto místě natáčely pornografické filmy. Trváme na tom, aby se danému místu dostalo patřičné úcty, jenž mu dějinně náleží jako poděkování pro padlé vojáky i hrdiny našeho národa."
 

Za Občanské sdružení Lidice
 

Antonín Nešpor
předseda sdružení
 
 
V Lidicích dne 14. března 2008