Ženy, které přežily KT Ravensbrück
    vzpomínkové akce 23. května 2016 v Novém Boru a Janově.

    V tento den se setkají osudy několika žen, které prošly koncentračním táborem Ravensbrück. Účast přislíbila další z nich - paní Miloslava Kalibová z Lidic, jedna z posledních dvou dosud žijících Lidických žen.

    Vzpomínkových akcí a přednášky se zúčastní další hosté: Agnes Jindrová, dcera Emmy Görlich-Jebautzké, Antonín Nešpor, předseda OS Lidice, syn Lidické ženy Anny Nešporové, rozené Horákové, která došla z KT Ravensbrück do Nového Boru. Milena Městecká, která mapuje a prochází pochody smrti. Reportér a dokumentarista Stanislav Motl, který příběh paní Emmy zpracoval ve své knize Válka před válkou a rozhlasovém pořadu Stopy, fakta, tajemství. V něm věnoval i jeden díl příběhu návratu Lidických žen.

  

                    Ravensbrück - Nový Bor – pondělí 23. května 2016
                    Vzpomínkové akce v Novém Boru a Janově
 
Čas Místo 
10-13h Vzpomínka na návrat pěti Lidických žen z pochodu smrti z KT Ravensbrück 
Položení květin u Lidické lípy (Smetanovy sady, Nový Bor) 
Zasazení dceřiné Lidické hrušně (nám. Osvobození, u bývalého kláštera v České Lípě  
15:30h 
17:00h
Vzpomínka na Emmu Görlich-Jebautzkou, vězenkyni KT Ravensbrück 
Odhalení pamětní desky na rodném domě v Janově, č.p. 111 
přednáška PhDr. Vladislava Jindry (Navrátilova síň, Nový Bor)  
 
 
    Janov je malá osada nedaleko Nového Boru. Odtud pocházela paní Emma Görlichová-Jebautzká. Na jaře 1939, tehdy už pracovala v Praze, byla zatčena za pomoc při organizování odchodu do zahraničí lidem ohroženým německou okupací. Krátce nato se ocitla se v koncentračním táboře Ravensbrück.

    O tři roky později do KT Ravensbrück dorazily další ženy z malé vesnice u Kladna, kterou dnes zná celý svět. Byly to ženy z Lidic. Některé z nich věznění v koncentračním táboře přežily. 52 Lidických žen včetně 3 nezvěstných se však nevrátilo. 7 žen z rodin Horáků a Stříbrných bylo zastřeleno v Praze-Kobylisích.

    Paní Emma Görlichová-Jebautzká měla štěstí, koncentrační tábor přežila, vrátila se. Čekalo ji však strastiplné hledání dcery Anežky, se kterou byla tehdy v roce 1939 zatčena. Anežka žila běhěm jejího věznění v koncentračním táboře u příbuzných, několikrát se stěhovala. Paní Emma se s ní nakonec shledala. O svých osudech však nikdy příliš nevyprávěla, snad vůbec. Přála si být pohřbena bez náhrobku. Zařadit se mezi bezejmenné oběti, jejichž popel nacisté naházeli do jezera u KT Ravensbrück.

    Ženy z Lidic, které přežily, se do vlasti vracely po skupinách větších i menších, jejich návraty se dosud nepodařilo kompletně zmapovat. Víme však o návratu 5 Lidických žen do Nového Boru. Jedna z nich, paní Anna Nešporová, tehdy Kohlíčková, rozená Hor áková, uchovala na návrat vzpomínku včetně měst, kterými procházely. A včetně vzpomínky na osvobození místní posádkou v Novém Boru 22.5.1945. Teprve tehdy se ženy cítily bezpečněji, dostaly doklad na cestu do Lidic – jak se tehdy ještě domnívaly. Netuše, že obec byla vyhlazena, muži zastřeleni, děti tehdy neznámo kde.

    Na počest návratu těchto pěti Lidických žen do vlasti jsme už pětkrát prošli jejich 470 km dlouhý pochod z KT Ravensbrück. Naše cesta vždy končila položením květin u Lidické Lípy a u kláštera v České Lípě, kde ženy poprvé na území Čech přespaly pod střechou. Vloni a znovu i letos projdeme další 130 km dlouhý pochod smrti jiné skupiny 46 Lidických žen, mezi kterými se do vlasti vrátila i paní Kalibová a její sestra paní Jaroslava Skleničková. Obě mohou ještě dnes o těchto událostech vyprávět. Paní Skleničková právě dopsala svou již druhou knihu Vzpomínky mě stále tíží. Vloni na počest tohoto návratu byla ve spolupráci OS Lidice a města Dubí odhalena pamětní deska na Cínovci, přes který se Lidické ženy 1.6. 1945 vrátily do vlasti. Dvě z těchto žen, paní Kalibová a tehdy ještě žijícíc paní Milada Cábová se s námi tohoto odhalení zúčastnily.

    Letošní vzpomínka na tyto odvážné ženy v Janově a Novém Boru se uskuteční díky iniciativě paní Kateřiny Kočkové z výboru SOPVP pro Ravensbrück, která v Janově žije. Také díky zmapování neznámého příběhu paní Emmy neúnavným novoborským hostorikem panem Vladimírem Jindrou a díky pomoci pana Josefa Doškáře z OV ČSBS Nový Bor a Česká Lípa, který stojí za odhalením těchto pietních míst a vzpomínkových akcí s nimi spojených. Už po léta tyto aktivity spoluorganizuje s Antonínem Nešporem a dalšími přáteli z Lidic. Spolupráce přináší každý rok další výsledky a určitě tomu tak bude i nadále.

    Akce je součástí 6. ročníku Pochodu Lidických žen, který pořádá Milena Městecká pod zastřešením Občanského spolku Lidice. Informace najdete na www.lidice.cz, ikona Transporty smrti a fotoreportáže a další zprávy ve Zpravodaji.

Autor textu, foto: Milena Městecká