Vyskeř, aneb v pořadí už šestá vysazená hrušeň v Libereckém kraji. 

    Dvacátou pátou hrušeň jsme vysadili v sobotu 16. června 2018 ve Vyskeři.  Název této obce jsem donedávna ani neznal.  Ale díky tamnímu panu starostovi Janu Kozákovi, který se účastnil letošního shromáždění u Památné Lidické hrušně, jsem si dovedl představit, jak obec Vyskeř asi vypadá a hlavně, kde se nachází.
    Kdo kdy navštívil Český ráj, umí si tuto obec představit.
 
    V rámci oslav sedmistého výročí Vyskeře jsme štěp vysadili. Občané se sešli nejdříve, aby vzdali hold svému rodáku – Josefu Nesvadbovi-Hamáčkovi takto významnému hudebnímu skladateli chrámové hudby předminulého století.

    Zde začal průvod všech Vyskeřských spolků a očanů, mezi než byla na tuto slavnostní chvíli zařazena i naše delegace. Stejně tak jsme položili květiny k pomníku padlým Vyskeřským z první i druhé světové války. Teprve potom došlo na sázení hrušně. To vše se odehrálo v parku Milana Rostislava Štefánika.
    Ve velikém půlkruhu obstoupili občané Vyskeře místo výsadby. Její zahájení přivítal pan starosta a našemu Občanskému spolku Lidice veřejně poděkoval, což shromáždění potvrdilo potleskem. Na závěr zazněla hymna.

    Shromáždění se pak odebrali za hudebního doprovodu místní dechovky před hostinec, kde oficiální program pokračoval, udílením čestných občanství obce a další vyznamenávání za zásluhy o rozvoj obce.

    Mnoho řečníků a předřečníků osvětlovalo historii a účast místních obyvatel na rozvoji obce. Při rozhovoru s panem Martinem Půtou hejtmanem Libereckého kraje, jsme se dopočítali celkem šesti míst, kde jsme v tomto kraji vysadili štěp naší Lidické hrušně. Byla to města: Nový Bor, Česká Lípa, Liberec, Hrádek nad Nisou a obce: Dlouhý Most a dnes Vyskeř.
    Je milé setkat se při dalších příležitostech s lidmi, kteří podporují naši činnost.

    Další program toho dne neuvádím, lze jej dohledat na webu.
    Nicméně na závěr naší dnešní mise jsme navštívili a také projeli nejkratším tunelem v České Republice.  Při dnešní slavnosti byl tento „republikový rekord“ potvrzen do knihy rekordů Agentury "Dobrý den" z Pelhřimova.

GPS:   50°31'42.313"N, 15°9'33.103"E