Kde jsou ty časy aneb hrušeň pro Střekov.

    Kde jsou ty časy, když jsem jezdíval z Ústí, přes Střekov do Brné nad Labem k bratrovi. Letos tomu bude už 20 let, co MUDr. Jan Nešpor „odešel“. Pamětníkům nemusím připomínat, že byl jako školák a ještě za středoškolských studií i potom na medicíně, lidickým občanem. Po skončení studia šel na vojnu a pak dostal umístěnku do nemocnice v Ústí nad Labem. V Brné si časem postavil i dům a usadil se v pěkném údolí Labe, na dohled od Hradu Střekov a tedy od místa, které se nazývá Porta Bohemica, neboli Brána Čech.

    Kdo by to byl řekl, že náš spolek osloví kulturní referentka Statutárního města Ústí nad Labem – Městského obvodu Střekov a požádá o výsadbu dcery Lidické hrušně. A tak se stalo, že jsme se ve výroční den Lidické tragedie v pondělí 10. června 2019, hned po návštěvě Kladenské reálky, rozjeli na sever.

    Hned odpoledne jsme navštívili „Základní školu Nová“, kde jsme měli naplánovanou přednášku o Lidické historii.
Volně časově navazovalo slavnostní vysazení „Posla naděje“ v sadu T.G.Masaryka, naproti Činohernímu studiu. Tento prostor najdeme uprostřed starého Střekova. Než jsme se ale přesunuli, už nás očekávali po obvodu parku žáci a studenti a obyvatelé Střekova i Ústí nad labem. Hlavně pak městští zastupitelé Městského obvodu Střekov, paní místo starostka Mgr. Aleša Kymličková, paní zastupitelka Ing. Eva Outlá a nechyběla ani Mgr. Romana Pfefferová, jinak kulturní referentka.

    Na trávník k vyhloubené jamce přinesl hrušeň pan ing. Kaliba, takto předseda Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích, náší myšlence oddaný příznivec. Podpořit naše snažení s námi přijel i Josef Horák z Británie, syn letce Josefa Horáka z předválečných Lidic.

    Celý ceremoniál zahájila famfárami hudební skupina Brass Kvintet.
    Po hlavních projevech představitelů města zazněla hymna a pak se všichni okolo stojící chopili lopat a hrušeň za doprovodu hudby vsadili do země.
    Následoval závěrečný projev předsedy Občanského spolku Lidic, pana Antonína Nešpora, ve kterém vysvětlil shromážděným význam památnosti Lidické hrušně a jejich dceřinýh štěpů, které vysazujeme už sedmý rok. Hrušeň na Střekově je tedy už dvacátá devátá.

    Po závěrečném fotografování jsme si ještě chvíli povídali se známými, kteří se přišli na tu neobvyklou vzpomínku na Lidice podívat.
    Celá akce se nám i pozorovateli z Británie velice líbila. V porovnání s výsadbou ve Stoke on Trent je místo pro hrušeň v přívětivější krajině Labského údolí Brány Čech. K pietě přispěla i hudba, kterou pro tento program sestavili členové Brass Kvintetu.

    Doufejme, že hruštička bude prospívat. Má k tomu nejlepší předpoklady. Uprostřed travnaté plochy poroste beze stínů s výhledem na Větruši i Mariánský most. Samozřejmě že je rovněž na dohled sochy T.G.M.

    Je to ideální místo pro pořádání každoročních pietních shromáždění k výročí Lidické apokalypsy.

GPS:     50°39'21.528"N, 14°2'53.181"EFotografie i akce je zachycena rovněž na adrese

https://www.facebook.com/pg/obvodstrekov/photos/?tab=album&album_id=2021440678163966