V Opavě, v pravé poledne. 

    Cestou na severní Moravu nás už nepřekvapují koule jmelí na listnáčích. Naposledy jsme je potkávali cestou do Hluku před dvěma roky.   http://www.lidice.cz/kultura_sport/udalosti/20170422%20Hluk.html

    O samotné cestě se nemá cenu zmiňovat, jen snad, že dálnice do Brna je diametrálně odlišná od ostatních dálnic na Moravě. Občas jsme si jen povzdechli, kdy už bude ta „D1“ opravena?

    Před školou Boženy Němcové nás přivítala její ředitelka, paní Mgr. Ivana Lexová.  Za jejího doprovodu jsme zběžně shlédli výzdobu školy, která je v těchto dnech koncipována k 70. výročí založení školy. Výzdobu pak doplňují, motivy, aktuálně vystavené ke dnům stromů, které pořádá v říjnu Statutární město Opava a do jehož programu se výsadba Lidické hrušně náramně hodí.
Ve dvou třídách už nás očekávali žáci, a tak, jak jsme už přivykli, uspořádali jsme pro ně dvě paralelní besedy.

    Po půl dvanácté jsme přinesli na školní zahradu hrušničku z loňského roubování. Tam už byli připraveni žáci školy, aby přednesli svůj program.

    Mimoto se přišli na vysazení hrušně podívat i členové místního Svazu bojovníků za svobodu, mezi nimi i účastnice osvobozování Slezska a Ostravska, paní Miroslava Kaštovská, jedna z dosud žijících příslušnic Československé partyzánské brigády Jana Žižky.
    Pozvání od školy přijala také paní 1.náměstkyně primátora města Opavy - p. Hana Brňáková.

    Všichni hosté měli k této ojedinělé akci co říci. Tak po vystoupení pěveckého kroužku a přednesení básně, se připojili k výsadbě svými proslovy.

    Vyvrcholení celé akce se účastnili všichni, na které se dostala lopata. Do připravené jamky byla vložena schránka se vzkazem budoucím generacím.
    Po té, co jsme společnými silami hrušeň zasadili, začali na věžích kostelů zvonit poledne. Byl to zvláštní pocit, kdy zvony neplánovaně zakončily tento slavnostní akt.

    S vedením školy a členy Svazu bojovníků jsme ve škole ještě besedovali.
Po pěkném rozloučení jsme odejeli do Hrabyně, kde jsme si prohlédli „Národní památník II. světové války“. Také  jsme zde položili růže k sousoší „Památníku dětských obětí války“, jehož originály sem byly převezeny z Mariánské Týnice v roce 2015.
 

    P.S. Abychom nezapomněli, musíme ještě poděkovat dalším účastníkům celé akce.
Jednak emeritnímu ředitel Střední školy technické PHDr. Jaroslavu Burdovi za pěkné orientační destičky z antikora, které vyrobili studenti této školy.
    Pak teké Václavu Hýžovi, členu výboru  ČSBS Opava a výboru 1. Čs. Partyzánské brigády Jana Žižky, který výsadbu 30 hrušně zprostředkoval.
    Děkujeme

GPS:    49°55'53.766"N, 17°54'20.489"E                                 


https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/nemy-svedek-desivych-udalosti-u-opavske-zasadili-step-pamatne-lidicke-hrusne-20191018.html