Co je malé, to je milé — Lucembursko a Lichtenštejnsko 2006

     V loňském roce jsem dostal zakázku do Belgie a když jsem vyložil,  tak mi dispečer řekl,  že mám co nejrychleji přejet do Lucemburského velkovévodství na nakládku zboží. Já jsem samozřejmě poslechl,  protože jsem se docela těšil,  vzhledem k tomu,  že jsem v tomto státečku nikdy nebyl.
    Po přejezdu belgických hranic jsem se najednou ocitl na krásných upravených dálnicích,  které byly opravdu bez nějakých výmolů (oproti např.Belgii,  která má dálnice na některých úsecích  rozbité jak u nás v ČR)  a navíc se zde za ně nic neplatilo. Tady jsem tedy nakládal zboží,  které bylo pro Škodu Ml. Boleslav.  Musel jsem zde přespat a tak jsem si zašel na pivko.

    Zde jsem získal,  při rozhovoru s hostinským, protože to byl mimo jiné ing.ekonomie i tyto statistické údaje o jeho zemi:.  Velkovévodství je konstituční monarchie přilepená mezi Belgii,  Francii a Německem a je jedním ze zakladatelů EU.Nezávislost získalo od roku 1867.
    Hlavou tohoto státečku je velkovévoda Henri II.,  který nastoupil po svém otci  v roce 2000.  Tato zemička je významným centrem bankovnictví.

    Jel jsem například kolem Evropské investiční banky a také kolem Evropského soudního dvora.  Lucembursko je dosti kopcovitá  země,  která je velká asi jako Středočeský kraj,  má rozlohu 2.586 km2.  Hlavním městem je Luxemburg.
     Když jsem jím projížděl,  tak to bylo jako kdybych projížděl Kladnem,  nebo Ml.Boleslaví , tak to bylo veliké. Obyvatel má toto vévodství kolem 440.000.  Lucembursko je zemí s nejvyšší životní úrovní v EU,  která podle úředních statistik činí v HDP na osobu 75.130 USD.  O jejich vysoké životní úrovni svědčí také to,  že rod. domky místních obyvatel jsou velmi pěkné,  u každého stojí téměř nové auto a někdy i více.  Průměrný plat tak musí být dosti vysoký,  že např.  za litr nafty jsem platil 0,81 centů Eur( v Německu to je 1,18 Eur, ve Francii dokonce 1,21 Eur,Belgie 1,10, Holandsko 1,06 Eur)  .
    Ostatní základní potraviny,  jak jsem viděl, stojí také kolem 1,. Eura. V Lucembursku se hovoří na severu francouzsky, ale blíže k Německu se zde hovoří také německy.  Zvláštností je jejich úřední jazyk a to „ lucemburština“ ,která používá oba dva jazyky.  Když jsem s ním hovořil,  tak mi připomněl,  že byl v Praze na zájezdu a také uvedl,  že Jan Lucemburský byl otec jednoho z našich vládců.
    V Praze se mu hodně líbilo a prý si připadal jako doma.  Ještě si vzpomínám,  že když jsem přijížděl ze severu,  tak jsem také projížděl pohořím Ardeny,  kudy,jak  si jistě vzpomínáte,  procházela II.sv.válka. Hned u Lucemburských hranic,  ještě na belgické straně,  jsem jel kolem obrovského  amerického hřbitova.  Když jsem přijížděl směrem na jih země tak jsem se dostal do velkého údolí řeky Mosel,  kde jsou na obou svazích kolem řeky obrovské vinice a odtud pochází světoznámé Moselské víno.

     Po nakládce jsem volal dispečerovi a ten mi sdělil,  že abych se nezlobil a zajel ještě pro zboží do Lichtenštejnského knížectví.  Mě to nevadilo, protože jsem zde také nebyl a tak bych se chtěl s vámi podělit o několik postřehů  z této malinké země.  Musel jsem se najíst na jednom parkovišti a zde byla také informační tabule,  kde jsem získal  tyto údaje:
    Jedná se o jednu z nejmenších evropských zemí v předhůří švýcarských Alp.  Obyvatelé tohoto knížectví mají mnoho společného se sousedním Švýcarském.  Rozloha je 160 km2,  hovoří se zde německy,  platí se tu švýcarským frankem,  hodně si tu hájí svou neutralitu jako Švýcarsko a nejsou členem EU,  ale má se švýcarském celní unii.
    Lichtenštejnské knížectví  vloni oslavilo 200 let od vzniku samostatnosti. Jedná se o zemi s 35.000 obyvateli a jejich  ministátu  vládne  kníže Hans Adam II,  jehož rodina má dědické právo na „ trůn“ dané ústavou.  Kníže  vlastní po světě větší pozemky než je jeho domovina,  kde mu vlastně patří pouze jeden hrad.

    Lichtenštejnové mají k ČR velmi vřelý vztah a to zejména  k naší Moravě,  protože zde např.  ve Valticko – lednické  oblasti  mají mnoho pozemků a jejich rodinná hrobka je umístěna  ve Vranově.  Jako zajímavost uvádím,  že v knížectví je celkem 11 (slovy jedenáct) obcí.  V zemi je pouhých 19 km železnic a 250 km silnic(ve velmi dobrém stavu).  Další zajímavost: v zemi sice rozhoduje parlament,  kníže jako morální autorita,  ale například zakázal stavět domy vyšší než 11 metrů.  Hlavním městem je VADUZ,  kterým jsem také projížděl a má rozlohu asi jako Slaný,  ale je velmi historicky zachovalé.
    Středověká kultura tu opravdu zanechala hodně stop. Je zde velké množství muzeí např.  lyžařství,  poštovnictví a to je všechno na ústředním náměstí v hlavním městě,  které se samozřejmě  jmenuje po knížeti.  Další zajímavostí je zde velká obrazová galerie,  ve které jsem sice nebyl,  ale dozvěděl jsem se  z letáku,  který byl před vchodem,  že  zde kníže vystavuje cenná umělecká díla ze své soukromé sbírky,  která patří k největším soukromým sbírkám na světě.  Je v ní údajně nashromážděno kolem tisícovky pláten mnoha světoznámých malířů. Od Rembrandta a van Dycka přes Rubense až po Leonarda da Vinciho.
 
    Hlavním vývozním artiklem Lichtenštejnského knížectví  jsou špičkové lékařské přístroje. Jeden z nich jsem nakládal v knížecí nemocnici přímo ve Vaduzu a vezl jsem jej do IKEMu  Praha.  Tato zemička se mi také hodně líbila,  protože když se podíváte na jednu stranu tak zde vidíte švýcarské velehory Alpy,  kde jsem viděl hodně lidí jezdit na kole nebo jen tak provádět  vysokohorské turistické výšlapy,  nebo se otočíte jako by do údolí a zde teče mohutná řeka Rýn.
 

    Nezlobte se,  že jsem Vás nyní zahltil statistickými údaji ,  ale domnívám se,  že o těchto malých zemičkách se toho moc v našich novinách  nepíše.  Jinak mohu říci,  že se jedná o velmi hezké země do kterých se možná již nedostanu a jsem rád že jsem se sem mohl podívat.
    Příroda je zde velmi krásná,  lidi jsou takový příjemní a hned se s vámi začnou bavit a nezjistil jsem že by se nějak na nějakého obyčejného českého šoféra nějak vyvyšovali.  Zejména  v Lichtenštejnsku  je příroda krásná,  protože Alpy jsou hodně krásné a doporučuji lidem,  kteří mají rádi vysokohorskou turistiku tuto zemičku navštívit.
 

Vasilij Stach zvaný Lidický orel.

psáno pro LZ  květen 2007  zde uveřejněno se souhlasem autora