Orel Lidice

    Tradice myslivosti v Lidicích a v okolních obcích začíná již v roce 1950 kdy byla založena Lidová myslivecká společnost.Tato se v roce 1963 přijetím "stanov" změnila v Myslivecké sdružení " Orel Lidice".Toto myslivecké sdružení hospodařilo na 1300ha polností,lesní a vodní honitby.Třicet dva členů bylo řízeno pěti členy výboru a třemi revizní komise.Od svého založení prošlo MS řadou změn ať již v rozloze honitby,nebo ve složení členské základny.
    V současnosti se spolek jmenuje Českomoravská myslivecká jednota Orel Lidice.Společnost má 36 členů devíti členný výbor a pětičlennou revizní komisi.Hospodaří zhruba na 1500ha Hospodaří se rozumí zejména chov zvěře,ale i její odlov a tlumení zvěře škodlivé.
    Chov zvířat je zaměřen především na chov kachen.OD chovu bažantí zvěře bylo upuštěno,neprovádí se ani jejich odchyt a ani odchyt zvěře zaječí.Každým rokem je na Lidických rybnících odchováno 200-250ks kachen.Celá honitba je vykazována jako honitba drobné zvěře a zvěře srnčí.V posledních letech zde byl zaznamenán i pohyb zvěře černé (tj.divokých prasat).Celostátně však drobná zvěř v honitbách ubývá.Z přírody téměř vymizely koroptve,ubývá bažantů i zaječí zvěře.Odlov bažantí zvěře je minimální,zajíc se již několik let neloví vůbec.Úbytek zvěře je ovlivněn nemocemi,růstem automobilové dopravy,chemickými postřiky,pěstováním nevhodných plodin(řepka) a v neposlední řadě pak i pytláctvím.
   V honitbě hnízdí řada chráněných dravců a ptáků jako například sova pustovka,káně, poštolka ale i jestřáb nebo krahujec.Dále jsou zde rackové,labutě,volavky a některé druhy vzácně žijících kachen jako například čírka obecná nebo slípka zelenorohá.
    Členové myslivecké společnosti mají zájem i o zlepšování životního prostředí.Podílí se na čištění a úpravách větrolamů,sázení stromků a keřů vhodných pro hnízdění nebo obživu drobného ptactva.Vychovávají i mladé adepty myslivosti a seznamují mládež s životem zvěře.
    Myslivost v celostátním měřítku má staletou tradici.Tato společnosti prospěšná  činnost uspokojuje svým programem zájmy kolektivu i jednotlivce a umožňuje jim všestranná vyžití.Myslivost vychovává své členy k lásce a úctě k přírodě,ke zvěři i k lidem navzájem.

                                        Myslivosti zdar !