Zapomněl? 
 

    ("Nebo si nás pozůstalých po válečných obětech lidiké tragedie  dělá dobrý den?!")
 

    Teprve dnes v odpoledních hodinách (14:11:54) se mi e-mailem do rukou dostala níže uvedená
tisková zpráva, která by mohla zajímat diváky večerních zpráv  na ČT1 - 3.4.2007, kde bude
vysílána reportáž z předávání ceny i reakce z okruhu Českého Svazu bojovníků za svobodu
a Lidických, napsal nám 3. dubna pozůstalý syn Antonín Lidické ženy Anny Nešporové, která
zemřela loni 20. září a jíž, kteří jsme ji znali, si budeme navždy vážit. Předkládáme zarážející
fakta a dodáváme, že v uvedem zpravodajství své zásadní NE!, odpovídajícímu jejich krédu
a naprosté většiny členů ČSBS, řekli předsedkyně Anděla Dvořáková a do liňského roku
lidický starosta Václav Zelenka (lidické dítě) ...
 
 
 

    TISKOVÁ ZPRÁVA  30. 3. 2007
    Předání cen Epica Bronze Finalist 2006 – Internet Sites B
    Louskáček Bronz – sekce internet
 

RENOMOVANÁ REKLAMNÍ OCENĚNÍ PUTUJÍ DO LIDIC
 
    Ačkoli neměl až donedávna se světem reklamy mnoho společného, může se
ředitel Památníku Lidice JUDr. M. Červencl radovat ze získání dvou
ocenění získaných v renomovaných reklamních soutěžích. V úterý dne 3. 4.
mu je v prostorách muzea Památníku Lidice předá ředitel reklamní
agentury McCann-Erickson Ing. Jan Binar.
Zmíněnými cenami jsou Epica Bronze Finalist a bronzový Louskáček – obě v
kategorii Internet.
 
    Ocenění původně putovala do reklamní agentury McCann-Erickson, která je
získala za internetovou kampaň vytvořenou pro Památník Lidice a nazvanou
Total Burn – Out. Jejím úkolem bylo dramaticky zvýšit povědomí
veřejnosti, zejména mládeže, o tragických událostech, které se v
Lidicích roku 1942 odehrály.
 
    Nebývá obvyklé, aby reklamní agentura předávala získané ceny klientům.
Přesto se vedení agentury McCann-Erickson rozhodlo tímto způsobem
poděkovat řediteli Památníku Lidice za důvěru a odvahu, díky níž bylo
možné tento kontroverzní, ale vysoce úspěšný, projekt realizovat.
 

    Slavnostní předání cen se bude konat 3. 4. 2007  ve 14 hod. v recepci
lidického muzea

    Program

    I. Úvodní slovo ředitele reklamní agentury McCann-Erickson Ing.
Jana Binara a ředitele Památníku Lidice JUDr. Milouše Červencla

    II. Předání ocenění Epica Bronze Finalist 2006 – Internet Sites B

    III. Předání ocenění Louskáček Bronz – sekce internet

    IV. Neformální setkání Po slavnostním předání cen bude pokračovat
v prostorách recepce muzea neformálním setkáním zúčastněných s autory
internetové kampaně. Pro účastníky setkání je zajištěno občerstvení.

    Předpokládané ukončení v 15 hod.
 

    Tím tisková zpráva končí.

    Je pro pana JUDr. Červencla, takto ředitele Památníku Lidice závazné
jeho vlastní prohlášení na adrese http://www.totalburnout.cz/ kde se
píše:

    "Vedení Památníku Lidice respektuje usnesení zastupitelstva obce Lidice
ze dne 14. 9. 2006, a proto rozhodlo o předčasném ukončení internetové
kampaně Památníku Lidice.
 
    Ředitel Památníku Lidice se omlouvá všem, koho se tato kampaň mohla
dotknout, zejména pozůstalým po obětech lidické tragédie. Posláním
Památníku bylo a je dělat vše pro to, aby památka na lidickou
tragédii byla zachována v paměti veřejnosti, jako apel v boji proti
nacismu a totalitě, proti zlu a násilí."

    Nebo si z nás pozůstalých po obětech Lidické tragedie dělá dobrý den?,
když přijímá za tuto zavrženíhodnou reklamu cenu reklamní agentury a
navíc vše dokonale medializuje (ČT)?

    Je celkem jasné, že si oceněná reklamní agentura našla opět cestu ke
svému zviditelnění a využila k tomu pana ředitele, jako už jednou v září
loňského roku. Kdy přišla s internetovou reklamou o vypálení Lidic.

    Jestliže pan doktor Červencl dnes „bronzový Louskáček“ převezme, bude to
vypadat, že už zapomněl, jak se k reklamě http://www.totalburnout.cz/eng postavila
veřejnost v září minulého roku, kdy jej donutila reklamu předčasně
zastavit.
 
    Pokud si tyto souvislosti neuvědomuje, pak se nelze divit tomu, jak se k
lidické pietě chová.

   Lidice 3. dubna 2007  Antonín Nešpor

P.S.  Článek je převzat z Národního osvobození č. 9/2007 se souhlasem autora.