Pan ředitel Bohumír Bednář rovněž
přislíbil pomoc při opravě dětských maleb 
v čekárně autobusové zastávky Lidice.. 

   Protože opravu jak sám navrhl by měly 
opět samy děti zvládnout do poloviny 
měsíce června, chtěl  bych dětem 
i pedagogickému  sboru poděkovat předem.

   Pro zpravodaj  převzal 26.5.2007   
a foto z archivu vyhledal Antonín Nešpor 

Ředitel Základní umělecké školy v Buštěhradě pan Bohumír Bednář
poskytl dvě pozvánky na koncerty konané v hudebním sále ZUŠ 
konané při příležitosti
510. výročí povýšení Buštěhradu na Město
 
Koncert studentů AMU Praha
v úterý 29. května 2007 v 19 hodin
účinkují:
Nikola Opplová - flétna
Simona Vaňková -klarinet
Jan Souček - hoboj
prof. Irena Černá - klavír
na pořadu: J.S.Bach,  M.Ištvan,  D. Milhaud  E. Bozza  J.Jolivet
 
* * *
Koncert
Jakub Novák - viola,
(držitele Evropské hudební ceny Gustava Mahlera a hudební ceny Luciana Beria)
a Petr Popelka - klavír a kontrabas
ve čtvrtek 21. června 2007 v 19 hodin
na pořadu: J.S.Bach,  L. van Bethoven P. Hindemith  P. Popelka
 
Koncerty se konají pod záštitou pana starosty  Ing. Václava Nového