Stavba kostela sv. Martina v Lidicích.

     Dnes už se asi těžko dozvíme, jak se stavěl kostel v Lidicích. Nejen proto, že němečtí barbaři zničili veškeré kroniky, ale také se asi nenajde pamětník, který mohl vyslechnout historku o této stavbě.

     Při dlouhých zimních večerech se u mojí babičky Boženy Zmeškalové, scházeli sousedky – Anna Peková a Aloisie Příhodová. V sednici, jak se tenkrát kuchyně nazývala, si uvařily kafe, zhasly světlo a držela se černá hodinka. Místnost, ozařovaly pouliční lampy a světlo z prasklých tálů na roztopených kamnech.

     Když jsem jednou, asi jako dvanáctiletý kluk poslouchal vyprávění Anny Pekové o starých Lidicích, vyslechl jsem historku o stavbě kostela, kterou slyšela od pana faráře jako holka.

    V místech, vlevo od starého hřbitova, kde dnes děti v zimě sáňkují a lyžují, byla opuková skála. Zde se lámala opuka na stavbu kostela. Když stavba dospěla do výšky, kdy se již nedalo použít kladky na velké, těžké kvádry, které se zakládaly na rohy stavby, nechal stavitel kostela postavit lešení. Toto lešení vedlo od skály až ke kostelu. Bylo vysoké, tak, že kámen ze skály se po lešení vozil až do nejvyššího bodu věže kostela po rovině. Než se nejvyššího bodu kostela dosáhlo, spouštěly se kvádry z lešení dolů.

     Když paní Peková historku dovyprávěla, tak se paní Příhodová optala: ,,Aničko, nevymejšlíš si, to není možný!“ Do toho se ozvala moje babička a řekla: ,,Alenko, nevymějšlí si. To vyprávěla mně, už moje babička a to už je skoro šedesát let.“

    Já sám jsem tomu také nechtěl věřit. Když jsem se později dočetl jak se stavěly pyramidy, nebo maják v Alexandrii, což bylo o mnoho let dřív než kostel v Lidicích, tak jsem si na historku vzpomněl a uvěřil jsem. Bohužel nevím, do které doby historka patří. Kostel se totiž stavěl roku 1352. V roce 1664, kdy byla přistavěna věž. Konečně roku 1729 – 32, byl kostel přestavěn s věží 13 metrů vysokou.

     Najde se snad někdo, kdo též tuto historku slyšel? Nebo existuje snad někde, nějaký dokument? Napište!
 

    Psáno 28. 5. 2007 v Lidicích  Jaroslav Adamec

Poznámka: Autor barevného leptu Emil Wänke. Originál lept  "Lidice"  je k vidění v sesterně ordinace MUDr. Jeřábka na Buštěhradě. Obraz kostela od jihu  z míst, kde se těžil stavební kámen. (Poznámka a reprofoto Antonín Nešpor)