Dvě delegace

    Dvě delegace
    Věnce  pokládali za vydatného deště pietní delegace ze všech koutů světa. Chtěl bych však přiblížit dvě z mnoha přicházejících z Kladna.

    Věnec města Kladna doprovázel mimo  primátora pana  ing. Dana Jiránka také jeho náměstek pan Antonín Kajgr. Hned za nimi se objevil další věnec se stuhou Francouzského družebního města Vitry. Pokládala jej paní Dr Milena Černá, takto předsedkyně česko-francouzské společnosti v Kladně v doporvodu tajemník magistrátu  pan ing. Zdeněk Slepička.
 
 
 

 

      Psáno v Lidicích dne 10.6.2007 Antonín Nešpor