510. výročí povýšení obce na město Buštěhrad.
 
 
My, Vladislav z boží milosti Uherský, Český, Dalmátský, Chorvatský  král, markrabě  Moravský,  Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabě  oznamujeme listem tímto všem nynějším  i budoucím, že jest na nás vznesl Jetřich  Bezdružický  z Kolovrat  a na Buštěhradě,  věrný náš  milý, oznamuje  nám,  kterak  maje  zvláštní  péči o lidech  svých poddaných  z Buštěvsi a nejvíce, což by ke cti k dobrému a užitečnému jejich bylo, aby jím to za své živnosti  zříditi  a  způsobiti   mohl  tak,  aby  oni  majíce památku  jeho  dobrodiní,  měli  se  k  němu  věrni, praví, poddaní  a  poslušní,  jakož  k  tomu  pánu, kterýž jest k zvelebení  i všeho dobrého  jejich skutečně hleděl, prose nás  při  tom  s velikou pilností abychom znajíce takovou vůli  a úmysl jeho týmž poddaným dole psané milosti dáti a učiniti ráčili. 
 

 

   Toto dlouhé souvětí z dekretu krále Vladislava II. Jagelonského, uvádí rozsáhlý text psaný “švabachem”, ale česky, který stvrzuje povýšení Buštěvsi, na město se všemi městskými právy. Pergamen o rozměrech 56 x 34 cm je opatřen královskou pečetí a uprostřed textu je vymalován znak Buštěhradu.

   Oslavy tohoto výročí proběhly na Žižkově náměstí. Od dopoledních hodin zde bylo rušno. Opravdový středověký jarmark připravily skupiny W-ARLET a v dobových krojích vystoupila  hudební skupina PEREGRIN.

   Slunce pálilo i odpoledne a tak byl dobrý každý kousek stínu. Jednou z dobrých atrakcí byla i královská lázeň s nefalšovanými lazebnicemi, nabízejícími služby všelikeré tělesné v stínu stromoví, neb ve stanu přichystaném k odpočinku. Jejich služeb využívali hlavně unavení poutníci k osvěžení v ledové vodě s okvětními lístky růží.

   Rovněž souboje středověkých rytířů bylo vidět a tak si je mohli vyzkoušet i ti nejmenší. S brněním, či bez něj. Ale nejvíce bylo těch “rytířův šortkách”, kteří měli meče dřevěné a štíty se znaky a šermovali každý s každým, jak to viděli u dospělých.

   Dostal jsem také od dvorních dam a dívek povětrných víno a byl obletován, co dvorní skvost , jen proto, že jsem měl fotoaparát a jal se jejich kejkle, pořádané ke všeobecnému obveselení, zvěčnit na internetu, což tímto činím s poděkováním za produkci všem z Buštěhradu i přespolním, protože pořadem na pódiu provázel Marek Veselý, Lidický rodák a bývalý buštěhradský učitel i žák.

   K tomuto buštěhradskému jubielu byla vydána limitovaná série zápalkových nálepek.
 
Psáno 17. června 2007 Antonín Nešpor  foto autor klikněte ZDE, nebo na obrázek