Mírová deklarace Nagasaki 2007 a "Starostové pro mír"

    Teprve atomová bomba svržená na Nagasaki přiměla tehdejší japonskou vládu k vyjednávání o ukončení válečného stavu, aby fanatická myšlenka rozpoutaná německým fašismem byla pohřbena. Ano, dnes se zdá, že to bylo dlouho po kapitulaci hitlerovského Německa, ale japonský nacionalismus a šovinismus měl daleko hlubší a tvrdší kořeny.

    Bomba svržená na Hirošimu  k ukončení nesmyslné revanše v konci války nestačila. Nepřiměla japonsko k tomu, aby připustilo totální porážku osy Berlín-Řím-Tokio, přestože bylo už dva měsíce po válce.

    Včera před polednem před dvaašedesáti lety explodovala atomová bomba 500 m nad městem. Zahynulo 74 000 lidí.

    Po zničení Nagasaki a porážce Kvantungské armády Sověty, byla 2. září 1945 podepsána bezpodmínečná kapitulace Japonska a tím skončila i druhá světová válka.

    Nynější starosta Nagasaki pan Tomihisa Taue při výročním pietním shromáždění vyhlásil Mírovou deklaraci Nagasaki 2007 ve které opět požaduje zrušení všech jaderných zbraní ve světe.

    Dostal jsem dnes elektronickou poštou otevřený dokument organizace  "Starostů pro mír" . Se základní myšlenkou souhlasím a jejím zveřejněním připomínám jaký obrovský význam má i dnes boj proti násilí.

    Pro všeobecnou informovanost uvádím, že mezinárodní organizace "Starostů pro mír"  existuje letos již 25 let a  má po celém světě přes 1600 členů - starostů měst ze 120 zemí.  Pravidelně dostávám elektronické dopisy z jejího  japonského sekretariátu v Hirošimě a přeposílám na Obecní úřad v Lidicích už také pár let.

    Hlavním úkolem tohoto shromážděná starostů měst je podpora a realizace stěžejních projektů mezi něž patří  "Výzva dobré víry" nabádá k  jadernému odzbrojení, nebo projekt  „Města nejsou cíle" vyžaduje slib od vlastníků jaderných zbraní, že města nebudou cílem jaderných útoků.
Dalším projektem je "Vize 2020“, který má za cíl vytvořit do roku 2020 svět bez jaderných zbraní. Tento projekt byl s uspokojením přijat v usnesení Evropského parlamentu o nešíření zbraní a jaderném odzbrojení z března t.r.

    Naším zástupcem v této organizaci byl ke konci roku 2002 navržen pan ing. Rostislav Vondruška, viz. bližší informace zde:

    Občané Lidic by ocenili, kdyby  zastupitelstvo zveřejňovalo informace o takových aktivitách našich starostů, které směřují do světa.

    Myslím si, že práce v organizacích, jakou jsou "Starostové pro mír" a zveřejňováním jejích aktivit přispěje víc k inteligentní propagaci obce Lidic, potažmo její historie, než počiny vedení Památníku Lidice. (Jako bylo spuštění ostudné, pro nás ponižující a urážlivé internetové reklamy "Totalburnout of Lidice", nebo medializované přebírání ceny za tutéž reklamu v letošním dubnu.

    Do zorného pole činnosti mezinárodní organizace se dostal i americký radar, který by měl být umístěn v ČR.  Více zde

    Nejsem si však jistý, zda v tištěné verzi zpravodaje o tom existovala nějaká zmínka a ani na oficiálních webovských stránkách  jsem žádnou zprávu o spolupráci lidického starosty v této mezinárodní organizaci nenašel.
 
 

    Psáno pro Zpravodaj 10. srpna 2007 Antonín Nešpor