Další ohlasy na Památnou Lidickou hrušeň, tentokráte již umělecké počiny. 

    "V širém poli, hruška stojí", píše na svých stránkách známý kladenský fotograf pan Jiří Hokův, který jako první reagoval uměleckým počinem na prohlášení Lidické hrušně památným stromem. Vytvořil k této příležitosti grafický list, který si lze prohlédnout jako součást jmenovaného článku, ve kterém autor pokračuje slovy: "Stojí, ale stávala dříve uprostřed vesnice.  Po 10. červnu roku 1942 hrušeň stála, ale vesnice zmizela.  Osud Lidic není třeba popisovat. To že památná hrušeň bude i oficiálně uznaným památným stromem  je zásluha právě občanů Lidic".

    Následuje odpověď s poděkováním.

    Vytiskl jsem si váš grafický list a dívám sen na něj abych pochopil.
    Cítím jak sugestivně vypovídá o zaniklé obci se všemi jejími „náhrobky“ domů, stodol, rybníků, ovocných stromů i celých zahrad a z toho všeho, srovnaného se zemí, vyrůstá strom, který svou vitalitou ač zlomen a pohřben za živa, přeci jen dodnes žije.

    Památná lidická hrušeň je symbolem boje proti násilí a podává svědectví o hrdinství těch, kteří kolem ní prošli údolím vesnice naposledy.
    Kdo vnímavý postojí v blízkosti hrušně, uslyší vyprávění, jak jednoho červnového dne hnali muže kolem ní přes můstek na sever do Horákova statku a ženy s dětmi opačně na jih do školy.
Nikdy se už nesetkali.

    I o tom je vaše dílo, pane Hokůve.

    Děkuji Vám.
     Jako další se přihlásila s kresbou paní Jindřiška Klesová, která má sice zdravotní problémy, ale přesto památnou hrušni nakreslila.
 
    Originál tuha 270x180mm je částečně stylizovaný obrázek zachyující hrušeň v zimě. Provedení svědčí o pečlivosti autorky, která velmi ráda kreslí přírodniny.
 
 Přes třicet jejich obrázků, převážně barevnýh pastelů produktů ze zahrádky, jsme mohli vidět na  Velikonoční výstavě v Oáze 

  
    Děkujeme za přispění do sbírky uměleckých předmětů věnovaných na propagaci Památné Lidické hrušně.
 

 


 
Psáno pro Zpravodaj 12. srpna 2007 Antonín Nešpor