Další dva umělci budou tvořit pro hrušeň. 


    Nejpreve jsem se účastnil exkurze v tiskařské dílně, kde jsem našel kladenskou akademickou malířku a grafičku  Renátu Kaiserovou (m.j. vede známý kroužek propagační a umělecké grafiky Vějířek na Kladně). Po té, když smyla byrvy ze zinkových leptaných desek mě pozvala na kávu společně s dalšími jejími přáteli a tak jsem se věnovali jen a jen umění.
    Je velice zajímavé sledovat debatu zasvěcených a vnímat detaily jejich myšlenek nad díly určenými k výstavě.
Ak. malířka a grafička Renáta Kaiserová bude také koncem roku vystavovat v Lidické galerii. Její přístup ke zpracování tématu naší hrušně je tedy velice vstřícný.


    O malíři a zároveň významném pražském architektovi ing. Emilu Hyskovi jsem ve zpravodaji psal už v souvislosti s jeho výstavou ve slánském muzeu.  Pan Hysek přislíbil, že vytvoří pro lidickou hrušeň pastel. 

    Zjistil jsem, že když se rovnou zeptám, zda-li o oslovení a jeho výsledku můžu napsat do zpravodaje, tak dostanu souhlasné vyjádření.
    Je pátek, pár dní po "třináctém" a hrušeň má další přívržence. 

Psáno pro Zpravodaj 17. srpna 2007 Antonín Nešpor  Reprofoto obrazu ak. malířky a grafičky Renáty Kaiserové  nesoucí název "Chamuriogi"