Další občan z Lidic se aktivně přihlásil k odkazu hrušně.
 

 
    V odpolední poště čekalo milé překvapení uvozené větou: "mám artwork hrušně"  viz. klikni na obrázek.
 

    Pan Kučera vystavil svoje dílko věnované hrušni.
    Myslím, že ve vínku umělecky zpracované fotografie je hrušeň povzesena vysoko nad oblaka, kam asi přirozeně patří. Navíc je vyznačen vertikální přechod mezi hroznou (temnou) minulostí a světlou (barevnou) budoucností. Části obrazu, lišící se odstínem, jasně předznamenávají autorův záměr.

    Nechci se stavět do pozice hodnotitele, ale pokud by každý přistupoval k provedení díla tak svědomitě, byla by sbírka uměleckých předmětů věnovaných naší památné hrušni obecní, velice kvalitní.

    Opět děkuji a očekávám další rakce občanů žijících v Lidicích, v okolí blízkém i vzdálenějším. 

    Jsem přesvědčen a mohu již dnes napsat i daleko přesnější - přesvědčil jsem se, že lidská solidarita s osudem, byť jen stromu je živá. 
    Možná, že žije také proto, že pohnutý osud hrušně je téměř lidský, v paralele obdobný osudům žen a dětí z  původní obce, které nacistickou exekuci přežily i s podlomeným zdravím. 
 


Psáno pro Zpravodaj 25. srpna 2007 Antonín Nešpor,  link na foto artwork "hrušeň lidická" autora Bohumila Kučery