Podvečerní telefonát.

    Ozvala se paní doktorka Marie Hrušková,  dlouholetá popularizátorka přírody. Je známa  svými publikacemi, přednáškovou činností  i v rozhlase. Doslova nejviditelnějším jejím počinem je námět a spoluautorství scénáře televizního seriálu Paměť stromů.  V něm je také zmiňována  naše obecní hrušeň ze starých Lidic.

    Telefonovali jsme jen chvíli, sdělovali detaily svých poznatků a dospěli k závěru, že je návrh na  prohlášení hrušně památným stromem velice důležitým počinem. Paní doktorka Hrušková  mi za to vyslovila poděkování.
Jsem jím velmi potěšen, neboť pochvala od odborníka určitě povzbudí k další činnosti. Paní doktorka přislíbila, že na  podzim za hrušní  do Lidic opět přijede.

    Děkuji za zájem o naši hrušeň i to co se kolem ní děje.
 Pro zpravodaj  26. srpna 2007  Antonín Nešpor