Artwork došel v pořádku.
 

    Jak by taky ne. Přinesl ho včera navečer v obálce kurýr v osobě dcery pana Kučery. Chvatně jsem poděkoval a obhlédl  originál.
    Je to, jak pan Kučera před pár dny slíbil.
    Co je na jeho stránkách, tak přesně vypadá i jeho dílo, ovšem dnes již vytištěné a podepsané.
    Děkuji mu touto cestou a zařazuji do sbírky po číslem 3.Rekapitulace:
    Pod číslem 2 je zapsána kresba paní Jindřišky Klesové
    Jako první vytvořil sadu grafických listů fotograf Jiří Hokův.    Mimo jiné jsem také včera navštívil kročehlavského rodáka, malíře pana Jiřího Karase. Jeho dílo zná skoro každý kladeňák, protože pan Karas se věnuje malbě motivů převážně z Kladna a okolí.  Jeho výstavy jsou vyhlášené a tedy hojně  navštěvovány místními.

    Zažil jsem před pár lety tlačenici na výstavě na Obecní úřadě ve Hřebči, nebo jindy zase ve vinárně Ateliér, kde nebylo k hnutí, nebo ještě jindy v galerii Radost v Hajnově ulici. Určitě tu malou, útulnou galerii znáte.

    Pan Jiří Karas má bratra Karla, který se věnuje také malířství a dříve učil v Lidové škole umění na Buštěhradě.  Dnes žije ve Zbirohu. Měl tam letos v dubnu společnou výstavu se svou ženou paní Bohuslavou Karasovou, která sice nemaluje, ale zato navrhuje a sama tká překrásné tapisérie.
    Uměleckou rodinu založil otec obou bratří pan Karel Karas (1892 - 1969), rovněž malíř.  Kdo někdy přišel do zasedací síně Obecního úřadu v Lidicích nemohl jeden z mnoha jeho obrazů přehlédnout. Je to veliký olej  kostela ze starých Lidic.
 

    S panem Jiřím Karasem jsem si tedy povídali nejprve o hrušni a pak také o malbách ze starých Lidic, které jeho otec vytvořil a věnoval obci, nebo jen naskicoval.  Podnes leží jeho poznámky v černé prosklené skříni v ateliéru ve starých Kročehlavech, kde před léty také tvořil. 

    Je zajímavé, že obraz v zasedací síni OÚ v Lidicích má také slavnou kopii. Pan Karel Karas starší namaloval lidické kostely dva, a oba věnoval Lidicím ovšem ten druhý na západní polokouli, až do Lidic amerických. Další obraz kostela  ze starých Lidic namaloval pan Karas. Tentokráte ale syn Jiří.  Namaloval ho podle předlohy svého otce.
 
    Tento obraz z nedávné minulosti je také "za vodou", ale ve velké Británii ve městě Swindon. Je zde pochován na hřbitově Witworth Road Cementery, lidický letec, bojující za naší vlast jako palubní střelec a později pilot 311. bombardovací perutě RAF, Squadron Leader, štábní kapitán letectva, plukovník in memoriam  Josef Horák .
   V pořadí již třetí obraz lidického kostela, o kterém je zde řeč, byl namalován pro jeho syna, pana Josefa Horáka mladšího, který ve Swindonu dodnes žije.
 
    Z návštěvy u kročehlasvkého malíře pana Jiřího Karase jsem si odnesl velmi pěkný zážitek z vyprávění i z prohlídky jeho ateliéru a pak ještě příslib díla, které věnuje naší památné hrušni.

Děkuji předem pane Karasi  a přeji hezké počasí, až přijdte do údolí starých Lidic se skicákem k hrušni.


Pro zpravodaj  29. srpna 2007  Antonín Nešpor  reprofoto Jiří Karas: "Kladenský kostel za branou zámecké zahrady."