Otevřený dopis panu Romanu Vosykovi
(kontaktní osoba Klubu alternativního života Kladno)
 
 
    Vážený pane Vosyko,  

   podle toho co jsem dostal za zprávy, cca před dvěma týdny se na Vás obrátil pan Adamec se žádostí, o vysvětlení, jaký jste měl důvod se odvolávat proti rozhodnutí o prohlášení Lidické hrušně památným stromem.  

   Protože jste panu Adamcovi doposud na jeho dotaz neodpověděl, jak mi sdělil, žádám Vás veřejně, zda-li byste se mohl k tomuto tématu vyjádřit.  

   Velice nerad bych zveřejňoval dohady z jiných pramenů, ale protože toto téma čtenáře zajímá, nemohu dotazy nechat bez odpovědi, tedy sháním zdroj.  

   Jak jste jistě mohl zjistit, tak dění kolem památné hrušně mapuji a píši o tom články, podle toho co zjistím. Bohužel pokud nebudete reagovat na moji výzvu, budu nucen uvést, že na množící se dotazy veřejnosti vaše  sdružení nereaguje.  
   Domnívám se, že vás mínění veřejnosti zajímá zrovna tak jako zajímá veřenost prohlášení lidické hrušně za památný strom.  

  Takže pokud byste měl možnost mi odpovědět na stejné otázky, které vám zaslal pan Adamec z Lidic, byl bych rád, protože bychom se oficiálně dověděli, co proti prohláčení hrušně památným stromem občanské sdružení Klub alternativního života Kladno, má, resp. co napadá jako závadné, či nepravdivé.  

   Upozorňuji, že Vaše odpověď ať už bude jakákoliv, bude zveřejněna jako dopověď na dotazy veřejnosti, k čemuž náš webovský zpravodaj slouží.  

   Venkoncem posečkám  na vaše vajádření ještě do 31. 8.2007 a posléze napíši  článek vysvětlující situaci, protože jsem již dostal odpověď na vyžádanou informaci z  magistrátu, dotazy od veřejnosti jsou vyřčeny a odpověď z KAŽ neexistuje.   

   V tomto kontextu očekávám Vaši reakci do konce měsíce srpna 2007  

   S pozdravem  
                                                                                Antonín Nešpor  
 
   

 
 Odesláno elektronickou poštou dne 28. srpna t.r.
na elektronickou kontaktní veřejnou adresu sdružení:
kaz.kladno@atlas.cz