Občanské sdružení Lidice 
 
 
 
 
Účastníkům Mezinárodní konference 
v Březnici 20.10.2007 
  

   
    Vážené shromáždění, 
 

 
    dovolte, abych Vás jménem Občanského sdružení Lidice i jménem svým pozdravil a podpořil protiválečné myšlenky mezinárodní organizace Starostové pro Mír, v němž jsou Lidice zastoupeny, Ligy starostů, hlavně pak vítám rovněž iniciativu “Města nejsou cíle”. 

    Zničení Lidic je všeobecně vnímáno jako krvavý teror. V tom kontextu se lidičtí občané stali rukojmím třetí říše. 

    Terorismus 11. září lze tedy přirovnat k přepadení nic netušících obyvatel Lidic. V obou případech šlo o bezprecedentní čin. 

    Chtěl bych jako lidický občan (syn Lidické ženy), podpořit myšlenku iniciativy proti násilí a válce, ale zároveň si uvědomuji, že je třeba vytvořit obrannou protiváhu, proti hrozbě teroristického, nebo i válečného útoku nukleárními zbraněmi. 

    Pokud by došlo k takovému konfliktu, stanou se strategické pozice, prvořadým terčem a obyvatelé v jejich okolí rukojmím agresora. 

    Lidičtí 10. června 1942, ani lidé pracující v budovách Světového obchodního centra v New Yorku 11. září 2001 do poslední chvíle nevěděli, že se rukojmím stanou. 

    Proč se klíčové vojenské zařízení má instalovat uprostřed České republiky? Proč předurčit Brdy za místo možného nečekaného útoku? 

    Podporujeme snahu obyvatel žijících jihozápadně od Prahy a chápeme jejich obavy o další život ve strachu, že první a hlavně nečekaný útok bude veden právě na radarové zařízení. Po zkušenostech ze sebevražednými útoky nelze vyloučit jiný sebevražedný, třeba i jaderný útok právě zde. 

    Kdo přesvědčí zdejší obyvatele, aby touto představou netrpěli. Život v blízkosti radarové základny se může stát úzkostným očekáváním katastrofy o které nevíme zda-li přijde, kdy přijde, ale přijde-li, může se to stát právě zde. 

    Lze uznat obranný charakter radarové základny, ovšem ne v osídlené oblasti. 

    Jsme zásadně proti tomu, aby spoluobčané nedobrovolně trpěli strachem za cenu bezpečnosti jiných. 

     Za Občanské sdružení Lidice. 
 

Antonín Nešpor
předseda sdružení
 

    V Lidicích dne 17. října 2007