Poděkování za Památnou hrušeň. 

     Když jsem psal články  26.7.2007 "Dobrá zpráva o hrušni", nebo 7.8.2007 "Dnes je ten slavný den - Lidická hrušeň je pámátným stromem" (jenž je navíc přeložen i do angličtiny), ještě jsem netušil, že to bude trvat další tři a půl měsíce, než se dočkám oficiálního znění prohlašovacích listin. Tu výluku zajistil svým odvoláním Klub alternativního života Kladno.  To jistě není pochvala ani poděkování, to je spiše stesk nad nepochopením významu toho stromu. 
    Ale nešť, stalo se!
 
    Rozhodnutím Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje bylo prohlášení Památným stromem zažehnáno. Zde patří dík paní Mgr. Marii Pátkové. 

    Druhé poděkování pak náleží slečně Ing. Lence Táborské, která připravila podklady, venkoncem i prohlásila hrušni za památnou, přijmula odvolání KAŽ Kladno atd...
    No prostě, vyřídila všechny nezbytnosti, abych dnes mohl veřejně podle pravdy napsat:

    Na Pietním území starých Lidic stojí poblíž bývalé obecní studny na pravém břehu potoka původní obecní hrušeň, která přežila vyhlazení Lidic. Tento strom byl vyhlášen památným stromem a byl zanesen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR do rejstříku památných stromů České republiky pod kódovým označením  4930.

    U hrušně jsem Ing. Táborské osobně poděkoval mým jménem i jménem osatních členů našeho občanského sdružení.
 

Antonín Nešpor
předseda
Občanského sdružení Lidice
 


Psáno pro zpravodaj 18. října 2007 Antonín Nešpor foto autor