Jak se vzpomíná na veterány válek v Britanii?
    ( příspěvek od členky našeho sdružení, paní Pavly Nešpor Bellisové)

    V Británii se vzpomínce na válečné veterány říká Remembrance Day - Vzpomínkový den.
Připomínají se všichni padlí vojáci ze všech válek, i těch současných, protože 11.11.1918 v 11 hodin se ukončila I. světová válka, nazývaná zde "Velká válka", nevědělo se, že přijde ještě druhá.

    U pomníčku v Brightonu a i v dalších městech po celé Británii včetně Londýna, kde měla proslov Královna, stála vojenská čestná stráž, proslov měli starostové měst a obcí. Pokládaly se věnce, hrály národní hymny a za padlé se držely dvě minuty ticha.

    Jako symbol úcty k padlým se tu prodávají květy červených vlčích máků, vyrobených z papíru, které si lidé připnou na klopu. Vybrané peníze jdou do Královských Legií na pomoc vysloužilým vojákům.

    Vlčí mák se stal symbolem nejen proto, že roste přirozeně v místech kde byla zem narušena válečným tažením, příkladně  v severní Francii za I. světové války, ale i pro přirovnání, které vytvořil kanadský chirurg John McCrae ve své básni "In Flanders Fields"  - "Ve Flanderských polích", kde přirovnal kvetoucí rudé vlčí máky k nezměrnému sebeobětování jeho
mrtvých kamarádů, ležících v poli vlčích máků.

    V Brightonu se sešlo velké množství lidi a všichni trpělivě naslouchali vzpomínce, přesto že zavládlo pravé anglické počasí, tedy déšť a vítr.
    Proslov přednesla starostka města Brighton a Hove paní Councillor Carol Ann Theobald, věnce pokládala vojenská čestná stráž, bohoslužbu cerebroval místní kaplan, shromáždění se účastnili mladí Skauti a různé jiné organizace. Všichni šli pak v dlouhém průvodu městem za doprovodu  kapely.

    Koupila jsem dřevěný křížek s vlčím mákem a napsala na něj OSL Lidice, pro památku našich. I Lidické obyvatele světová válka závažně postihla.  Za vlast bojovali všichni a tak vzpomínáme na veterány i padlé.

    Vzpomněla jsem také prastrýce Josefa Horáka, který je pochován ve Swindonu a Josefa Stříbrného, který zemřel v Písku. Oba bojovali ve druhé světové válce za vlast zde v Británii jako piloti u 311. bombardovací perutě R.A.F.

    Dřevěné křížky s květy vlčích máků se zapichují do země a vytvoří se z nich jeden velký křiž.  K pomníku se pokládají  věnce, ale uplně jiné, než jsem zvyklá z domova. Jsou vyrobeny z papírových vlčích máků.Psáno pro zpravodaj 11. listopadu  2007 Pavla Nešpor Bellisová Brighton Velká Britanie  foto  autorka