Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Vás srdečně zve
na křest knihy
Jaroslava Vykouka ml.
Kladenský uličník
aneb Průvodce jmény ulic v Kladně.
Těšíme se na setkání s Vámi
ve středu 28. listopadu 2007
v 16 hodin
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně v ul. Gen. Klapálka
(dříve ulice Palackého, Kruppova, Rudé armády).

K této příležitosti bude vydána série nálepek s motivy starých pohlednic Kladna a okolí.