Dr. Zdeněk Mahler bude opět v Lidicích. 
 
    Když v květnu 1918 Masaryk dorazil do Spojených států, čekalo ho jmenovitě v Chicagu, což bylo druhé největší české
město na světě, velkolepé přivítání: 200 000 krajanů ho oslavovalo již jako presidenta Československé republiky.

    Obdobné přivítání se konalo i v New Yorku. Masaryk se ovšem ubytoval ve Washingtonu, aby byl nablízku Bílému domu a presidentu Wilsonovi.
 
    Úryvek je ze životopisné knihy “Ano, Masaryk”, o které přijede do Lidické galerie besedovat pan doktor Zdeněk Mahler toto úterý 4. prosince 2007. Besedu bude řídit paní Slávka Kopecká, která jmenovanou publikaci vydala ve svém nakladatelství.
  
    Bylo by vhodné na tomto místě připomenout, že dalším velmi úspěšným titulem pana doktora Mahlera ve stejném nakladatelství  je publikace s legendou o králi a lazebnici, kterou vydala rovněž paní Slávka Kopecká v loňském roce a kterou svými kresbami velice pěkně (téměř dobově), ilustroval pan Pavel Skalník. K besedě o této knize, která proběhla v dubnu t.r. byl vybrán pražský Strahovský klášter, kde se sešli všichni protagonisté včetně ilustrátora. Přijela také herečka paní Zdena Hadrbolcová, která z knihy přečetla několik kapitol.

    Ještě že jsem se měl možnost zúčastnit tohoto přívětivého odpoledne! Slavíčkovský výhled na prosluněnou Prahu z oken čítárny Památníku písemnictví dokresloval velmi slavnostní atmosféru.

    Besedu navštívila také význačná česká perníkářka paní Jindra Dvořáková, která jak je jejím zvykem přivezla sebou i kolekce překrásně zdobených perníčků, které pak návštěvníkům rozdala.

 
O této starší události jsem přinesl již dříve grafickou “zprávu”
ve formě vydaných nálepek.


Pro Zpravodaj připravil 2.12.2007 Antonín Nešpor  foto i reprofoto autor