Jak to vidím já ? (Čistička odpadních vod - ČOV)

    Týden po té, co byl zveřeněn článek "Ono by to chtělo...", jsem se byl opakovaně podívat u čističky v Lidicích v sobotu i v neděli. (9. a 10.2. ).

    Stav je stejný, jako popisuje zmíněný článek. 
    Výpust z čističky opětovně chrlila do rybníka něco, co se nedá nazvat vodou. Zemědělskou terminologii řečeno "kejda" (technologický odpad z velkochovu vepřů v koncentrované podobě).
 

    Přes víkend byli u nás na návštěvě příbuzní. Jejich vnučka (chodí do třetí třídy a bydlí také na vesnici nedaleko od Prahy), pohotově reagovala slovy " to je bord.....". To náš starosta ten by je zrychtoval!

    V ten okamžik, jsem jí nemohl jinak , než dát za pravdu. Bylo mi mj. líto, proč takového starostu nemáme i u nás? Připadá mi totiž zcela normální, aby nejen starosta ale i ostatní zastupitelé, takové věci řešili. Nabývám dojmu, že snad ani někteří zdejší zastupitelé nevědí, že tu máme novou čističku odpadních vod. Společná akce obcí Lidice a Hřebeč za více jak 82 mil. Kč, dlouhodobě přináší problémy s kvalitou "již vyčištěných odpadních vod" a jejich vypouštění do rybníka!

    Vedle chronické lhostejnosti vedení obce nejen k této problematice, je až s podivem, že není jediná reakce ani od místní organizace Českého rybářského svazu. Termín "Ekologie" skloňovaný v celé naší společnosti a reálná praxe v Lidicích, jsou evidentně v rozporu.
    Pouhý pohled na hladinu vodní plochy rybníku "Nervák", kolemjdoucí utvrdí v tom, že se zde děje něco nenormálního. Barva vody připomíná víc než chovný rybník, rašeliniště či bahniště. Z vyústění čističky do prostoru, který byl v minulosti přirozeným úkrytem pro vodní ptactvo s bujnou vegetací rostlin se stala stoka. Postupné zanášení plochy rybníka mechanickými časticemi z ČOV, tak musí v budoucím období přivodit následné snižování vodní hladiny, což je nyní patrné zejména v blízkosti vyústění čističky.
    Nejsem si vědom toho, že by byla stavba od doby uvedení do provozu (11.2004), v této záležitosti sledována či jinak kontrolována.

    Domnívám se, že v tomto případě nejde pouze o ekologický problém, který určitě není zanedbatelný. Je to i otázka ekonomická, která se dotýká nejen obce jako takové, ale i daňových poplatníků nejen z naší obce, ale všech občanů ČR.
    Na naši čističku byly použity i finační prostředky ze Státního fondu životního prostředí v celkové výši více jak 44 mil. Kč.

    Těžko si proto dokáži představit situaci, k níž dojde po dalším zatížení ČOV v důsledku výstavby RD jak u nás v Lidicích tak ve Hřebči.
    Kladu si proto otázku: jsou finanční prostředky, které investovaly obě obce a stát takovým to způsobem, to nejlepší a správné řešení ?

Ing. Vladimír Kovačík  11.2.2008články související:
7.2.2008  Postav si své Lidice - diskuse 3
5.2.2008 Ono by to chtělo ...
2.2.2008 Postav si své Lidice diskuse 2
1.2.2008 Postav si své Lidice diskuse!
31.1.2008 Postav si své Lidice! 
24.1.2008 Ten kladenský kostelíček
Pro Zravodaj  11.2.2008 podle příspěvku z došlé pošty  připravil Antonín Nešpor.  OSL děkuje za názor zastupitele obce. Ilustrační foto archiv.