Oficiální stránky obce nabraly dech.

    Optimistický nadpis viďte! Značí, že se v těchto obecních věcech nebo jinak řečeno věcech veřejných začlo něco hýbat.  Stránky obce jsou spuštěny prakticky od začátku loňského roku, tedy běží už přes rok, ale doposud spíš neběžely. Ono je jednoduché si nechat vyrobit podle šablony stránky s atraktivními 3D obrázky. Je to věc konformity a technologie a také peněz, kterých sice není mnoho, ale proč by obec jakou jsou Lidice, neměla mít právě tuto vymoženost.

    Po roce stagnace se na stránkách objevují záznamy ze  zasedání OZ  a vyhlášky a další drobnosti, které takové obecní stránky mají mít a měly mít už dávno. Nicméně nebyla v Lidicích síla, která by dokázala stránky rozhýbat.
 
    Dnes se tedy situace mění a oficiální lidický web začíná být aktuální.
 
    Na posledním zasedání OZ, bylo vyzváno naše Občanské sdružení Lidice, ke spolupráci na vytváření stránek obce.
OSL tuto spolupráci již drahně dlouhou dobu naplňuje, bez ohledu na výzvy OZ, protože po dvojím "zamrznutí"  obecního webu, způsobeném zanedbanou aktualizací doposud supluje v některých kapitolách obecní webovské stránky, vytvořené původně jen pro potřeby novodobé historie Lidic.
 
    Jsme tedy rádi, že některé kapitoly převezmou odborníci na slovo vzatí a budouse konečně starat o jejich náplň.
    Jediné, co by bylo dobré, aby byly recipročně uvedeny v odkazech všech stránek všechny ostatní stránky.
    To, že dodnes stránky knihovny neuvedly odkaz na web našeho sdružení považujeme za nepochopení výrazu spolupráce, tedy jsme recipročně odkaz na veřejnou knihovnu odstranili.
 
    Zbývá tedy ještě aby odkaz web Občanského sdružení Lidice, byl zařazen do kapitoly Spolky a sdružení v obci na oficiálních stránkách, kde jsou odkazy zatím jen na TJ Sokol Lidice (na stránkách Sokola odkaz na web OSL máme), Myslivecké sdružení Orel Lidice (shodou okolností pouze odvolávka na web OSL kapitolu Myslivci) a MO ČRS Lidice, jedná se opět o informaci oficiálního webu obce, převzatou z webu.
 
    Lze tedy vyslovit názor, že další spolupráce bude jen ku prospěchu obce, jako ostatně každá plodná spolupráce lidí, kteří mají o obec zájem.  Pokud na Internet valná část obce "nedosáhne", bude mít možnost si statě určené široké veřejnosti přečíst v tištěné formě, která bude k dispozici zdarma od března t.r. prozatím jen v Oáze.

    V tomto kontextu bych chtěl opět zdůraznit, že lze veřejně diskutovat na webu OSL ve Zpravodaji dopisovou formou, dle pravidel:
    Anonymní příspěvky se nezveřejňují.
    Za obsah článků zodpovídá autor.
    Publikované články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.Pro Zpravodaj 24.2.2008  připravil Antonín Nešpor