Postav si své Lidice - diskuse 4

    Dostaly se mi do rukou kopie některých  dokumentů  z roku 1946. Jedná se o  několik návrhů pro výběrové řízení na stavbu "Nových Lidic".
    Z nich je  mj. patrné, že situování nové zástavby z větší části respektuje vrstevnice obdobně, jak tomu bylo ve starých Lidicích. S rozdílem, že prostor pro nově vznikající Lidice je posunut přibližně o 1km západním směrem.

    Za pozornost stojí i ta skutečnost, že ve většině zmíněných návrhů nové výstavby, je zřejmé její směřování více méně jižněji (myšleno od severní komuniace). Stejně zajímavé  je v některých návrzích výrazné  zastoupení zeleně. Proč je tomu právě tak, je otázkou, na kterou si může odpovědět každý sám.
 
Ing. Vladimír Kovačíkčlánky související:
7.2.2008  Postav si své Lidice - diskuse 3
5.2.2008 Ono by to chtělo ...
2.2.2008 Postav si své Lidice diskuse 2
1.2.2008 Postav si své Lidice diskuse!
31.1.2008 Postav si své Lidice! 
24.1.2008 Ten kladenský kostelíček
Pro Zpravodaj 1.3.2008 podle příspěvku z došlé pošty  připravil Antonín Nešpor.  OSL děkuje za názor.