Kostel - výklad architektury,  třetí a snad závěrečná polemika.

    Připadá mi skoro příznačné, že se málo kdo pustí do polemiky o tom zda kostel ano, či ne. Ačkoliv na webu OSL je místo pro polemiku otevřené, zatím došlo jen pár příspěvků. Nějak jsem nezaznamenal žádný hlas pro kostel, tedy mimo zasedání OZ, kde pro zazněly dva, bohužel nebyly z obce.
    Nabyl jsem přesvědčení, že tento stav může mít několik příčin. Buď o téma není v obci příliš velký zájem, nebo by zájem byl, ale lidem se nechce jasně přihlásit do diskuse, což nevyjadřuje přílišnou důvěru v naší demokracii, nebo je to příliš tristní téma, které nelze veřejně řešit, bez ohledu na příslušnost k víře, ať už k jakékoliv, či k nevíře.
 
    Stačí prostý nezájem občanů o věc samu aby naznačil, jaký mají ke kostelu vztah. Nerad bych ale dělal předčasné závěry.   Jenomže jsem dříve přislíbil, že zveřejním obsah pokud možno celého architektonického návrhu, který byl vedením PL poskytnut jednání OZ jako podklad k rozhodování o změně územního plánu a o kterém obec předem vůbec nevěděla.  Když uvádím obec, myslím nejen zastupitele, ale i občany, kterých se takové rozhodnutí týká. 

    Projekt je opravdu zajímavé čtení.  Téměř na každé straně se dočteme informace, vycházející z toho, že už tady v obci máme nějaký, převažující ritus.  Jediné, co postrádám je náboženská obec, která by mohla být nějakého konkrétního vyznání s převažujícím ritem.

    Dnes přikládám jako třetí pokračování architektonického záměru kapitolu o architektuře a závěrečné drobnosti.

    Hmotové ztvárnění stavby inspiračně vychází z ranně gotických staveb na území Čech a Moravy, Hlásí se k typologii vesnických  sakrálních staveb s tím, že jak materiálovým provedením, tak i detaily se přiznává k současným proudům v architektuře.  V bezprostředním okolí kostela je uvažováno jak místo k odpočinku (sezení), tak jakési pítko pro letní osvěžení návštěvníků. I toto řešení vychází z tradic českých poutních kostelíků v krajině.

    Novostavba chrámu je navržena z monolitického betonu vyztuženého ocelovou konstrukční sítí. Železobeton tvoří nosné svislé konstrukce i zastřešení objektu. Materiálové řešení bude takové, aby po odbednění bylo možné pohledové prvky konstrukcí ponechat bez dodatečných úprav štěrkováním atp. Objekt bude zčásti podsklepen. Podzemní část bude tvořena prostorem pro umístění technického zázemí objektu. 

    Otvory potřebné pro osvětlení, přístup do domu, schodiště a další utilitární sakrální stavby jsou „vyřezány“, tedy vybedněny, do masivních svislých železobetonových stěn. Tloušťky stěn se pohybují od 1,2m do 0.2m (konkrétně v místě nik). Podlahy v chrámu jsou navrženy jako těžké betonové. Materiály použité pro výplně vnějších otvorů budou sklo. Ocel, masivní dřevo.

    Interiér chrámu tvoří betonové povrchy stěn, střešní konstrukce a podlahy doplněné objektem oltářního stolu, řečnického pultu a lavicemi. Výplně nik pro  umístění liturgických předmětů jsou tvořeny ocelí a dřevem. Interiér budou doplňovat prvky umělého osvětlení a ozvučení. Bude osazen zvon ovládaný automaticky spínačem.

    Tolik přibližná citace posledního dílu návrhu. Nemá cenu ji rozebírat, prostě k projektu kostela patří, jako v projektu musejí být i další závěrečné kapitoly.

    V návrhu se dále píše o infrastruktuře a inženýrských sítích, elektroinstalaci  pak jsou zde citovány předpisy pro tvorbu krajiny.  Z provozních nákladů je vhodné  zmínit, že stavba je navržena bez personální ostrahy, tedy bez dozoru. Pořádek bude sledován kamerovým systémem.  Náklady na údržbu a úklid, na osvětlení a temperování prostor elektrickým podlahovým topením, náklady na vodu, zářivky a bodové halogenové zdroje, 1x ročně voskování lavic a údržba oltáře a zvonu a revize ozvučení.
    Kapacita kostela je řešena na cca 56 míst k sezení a 34 ke stání,  Parametry stavby šířka 9 délka 14 a výška 15m. Další kapitoly, jako je požární ochrana je zbytečné zde rozepisovat.  Suma sumárum užitková plocha 110m2.

 

    Co dodat, při pohledu na obrázek?
    Snad si lze jen uvědomit, co vlastně znamená citace: "Hmotové ztvárnění stavby inspiračně vychází z ranně gotických staveb na území Čech a Moravy, Hlásí se k typologii vesnických  sakrálních staveb s tím, že jak materiálovým provedením, tak i detaily se přiznává k současným proudům v architektuře."Pro Zpravodaj 3.3.2008   podle veřejného architektonického návrhu připravil a polemizoval Antonín Nešpor   repro foto z návrhu.