"To SS, je na tom vidět okamžitě“  

    řekl novinám Pplk PhDr.  Eduard Stehlík a řekl to naprosto výstižně!  Hlavně to řekl za všechny, kteří se měli možnost tomuto runovému dvojznaku podívat zblízka "do tváře".
    
     Nechci na tomto místě nikomu vyčítat, že nemá osobní zkušenosti, co měli moji předkové, když se dívali na přicházející smrt z rukou esesáků, ani bych nechtěl aby někdy v budoucnu někdo něco takového poznal na vlastní kůži.
    Ale když o těch, kteří symboly jasně rozeznávají a upozorňují na jejich nevhodnost k označení státní moci,  tvrdí kdokoliv, že jsou mimo, tak to není normální.  Svědčí to minimálně o podivném postoji. 

    Nevím jestli zastávám stanovisko široké veřejnosti, ale bez ohledu na to, prohlašuji, že symboly SS zveřejněné v návrzích na webu vidím a zcela jasně a rozeznávám je na obrázcích:  http://www.novinky.cz/clanek/136603-novy-design-policejnich-aut-je-zrejme-plagiat.html
nebo
http://www.novinky.cz/clanek/136509-pruhy-na-novych-policejnich-autech-pripominaji-znak-nacisticke-ss.html

    S takovýmto označením policejních vozidel nesouhlasím a protestuji proti užití symbolů SS, přestože zřejmě mylně zakomponovaných do grafického celku.

    I kdyby byly znaky SS  sebe růžolící na blankytné modři, stále budou připomínat nacismus v té nejnelidštější podobě.
    Takové symboly budily respekt a strašlivý strach, kde se jen ukázaly.
 
     Nebylo by od věci uvažovat o tom, že dnešní stylizované symboly SS obdobné pocity u některých lidí doposud vyvolají?
     Nabyl jsem přesvědčení, že pro obdobné veřejné užití zmíněných symbolů by naši povraždění předkové určitě nehlasovali.
    Z téhož důvodu považuji veřejné užití těchto symbolů  za skandální, pobuřující a urážející, nejen mne, ale i všechny moje příbuzné z rodiny Horáků z Lidic, za které zde vystupuji. 


Pro Zpravodaj 2.4.2008  z webu a historických dokumentů volně sestavil a Antonín Nešpor   Pro obecnější náhled na výzdobu policejních vozů v zahraničí přinesl portál novinky.cz obrazovou přílohu http://www.novinky.cz/clanek/136446-obrazem-jak-vypadaji-policejni-vozy-v-zahranici.html