Setkání pěveckých sborů. 
 
     Buštěhradská sokolovna už leccos pamatuje a kdo sem zavítá na kulturní program, určitě neodejde bez pěkného zážitku. Nebylo tomu jinak ani dnes.  Sobotní slunečné odpoledne zvalo k vycházce, ale přesto se zde sešly tři pěvecké sbory, aby si navzájem předvedly co umějí.
    Opravdu jsem toho slyšel mnoho. Pelemele písní, sborů i árií zaznělo na třicet.

    Ale kdo tu vlastně vystoupil?

    Celý společný koncert zahájil Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad. Pod vedením sbormistrů pana J. Terringera a E. Červeného a klavírního doprovodu zazněla skladby B. Smetany  a V. Smetáčka.  Jako sólisté vystoupili: M. Hanfová, soprán, A. Maurer, tenor, O. Novák, baryton.


   Pak předstoupil před publikum Pěvecký sbor Lípa z Kamenice nad Lipou, pod taktovkou sbormistra V. Marela a za klavírního doprovodu E. Chýnové. Sbor přednesl skladby V. Marela G. Giordani,  Ruskou romanci  a Spirituál, Sbor od A. Tučapského a V. Černíka.

    Ve třetí třetině programu vystoupil Pěvecký sbor Smetana z Jindřichova Hradce pod vedením sbormistra Š. Štrupla a klavírního doprovodu T. Petrů se skladbami J. Laburdy, P. Ebena, Z. Lukáše a  B Smetany.

    K finále se na pódium vtěsnaly všechny tři sbory a pod vedením sbormistra V. Marela zapěli sbor Z. Mrkose, Moje země.
 
    Pro úplnost bych rád uvedl, že celým pořadem prováděl pan Marek Veselý.
 

    
 
    A ještě něco. Teprve ve finále , kdy na pódiu nastoupilo přes sto pěvkyň a pěvců, jsem si uvědomil, že jednotlivé sbory ladily do našich státních barev, tedy kameničtí v bílých halenách, buštěhradští měli červené kostýmy a jindřichohradečtí oblečení laděné do modra.
    Kdyby nemusely pěvkyně a pěvci stát podle hlasů, vznikla by pěkně velká trikolóra, která by se k tomuto přátelskému setkání i hodila.

    Po skončení představení, k mému údivu, najednou všichni účinkující začali přesunovat stoly a židle a měnili tak hlediště na místo pro vzájemné setkání všech zúčastněných. Podávalo se občerstvení.
    Také jsem dostal dobrý dort.
 

na pódium nastoupilo přes sto pěvkyň a pěvců a to ještě někteří zůstali skryti v přísálí vpravo
 


    Musím na tomto místě poděkovat za krásný kulturní zážitek, kterých nikdy není mnoho a za pozvání.
    Po představení jsem získal další podpisy podporující naši Památnou Lidickou hrušni v anketě Strom roku 2008. za čož podepsaným děkuji, obvzláště, když jsou přespolní.    K této události byly vydány zápalkové nálepky. které byly k dispozici zdarma po skončení koncertu.


Pro zpravodaj 17. května 2008  připravil Antonín Nešpor   foto autor