O čem svědčí "hlasování o pietě"? - dovětek.

    Původně to vypadalo, že anketa, ve které bylo umožněno hlasovat o koncertech při pietní vzpomínce na Lidice, byla z oficiálních stránek Lidic stažena bezezbytku. Záměrem pranýřování této ankety bylo upozornění na  její neslučitelnost s pietou Lidic.
    Dnes, když anketa zmizela z úvodního panelu (i ze seznamu anket), se ovšem její výsledky objevují v jiné části obecních stránek a jsou uváděny  v souvislosti s oficiálním zhodnocením pietní vzpomínky. 
    Na základě této ankety se tedy "staví" a dělají se z ní závěry, protože jinak by byla odstraněna bezezbytku.
    Podle výsledků ankety (pokud byly užity k hodnocení výročí),  lze usoudit dvojí a to: že neseriózní nepietní akneta byla vzata v patrnost pro hodnocení pietní vzpomínky, což je v rozporu s logikou a za druhé, že o využití ankety bylo vůbec rozhodnuto, že na webu zůstane, což je pobuřující, bez ohledu na to, kdo tuto anketu vlastne inicioval.

    Opět nezbývá, než se vrátit k protestu a apelovat na soudnost těch kteří anketu sestavili i těch, kteří anketu zveřejnili. Nelze než konstatovat, že zveřejnění této ankety je minimálně neetické, protože lze položit základní otázku, komu a čemu tato anketa napomáhá.
    Tradicím zachovávaným v Lidicích po generace tedy určitě ne!
 

    Bez dalšího komentáře uvádíme výsledky ankety k 24.6.2008.
    Datum ukončení koresponduje s datem oficielního zhodnocení pietní vzpomínky.

  Pro zpravodaj 25. června 2008  připravil Antonín Nešpor