Poděkování.

   Občanské sdružení Lidice děkuje všem příznivcům, kteří dali svůj hlas Lidické hrušni v anketě Strom roku 2008. Anketu již po sedmé letos vyhlásila nadace Partnerství z Brna.
   Z dvanácti stromů, které byly vybrány pro hlasování, naše Lidická hrušeň skončila na desátém místě.
 
 „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“,  heslo zakladatele novodobých olympijských her, Piera Kuberténa  vede k úvaze, proč vlastně sbírat hlasy pro strom, který je památný? Ano, přihlásili jsme hrušeň do ankety právě proto, aby vešla v širší známost. Nepodstatné je umístění, ale důležité je, že jsme měli možnost umístit na veřejná místa a hlavně do škol v okolí plakátek propagující naši Památnou Lidickou hrušeň.
 
 Zadejte si do hledače heslo „Lidická hrušeň“ a zvíte okamžitě, zda-li to mělo význam upozornit na fakt, že tento ovocný strom přežil vyhlazení Lidic.
 
 Děkujeme rovněž za pomoc všem, kteří se s tímto tématem zabývali a uveřejnili jej ve svých médiích

 Za anketu děkujeme i pracovníkům nadace Partnerství, kteří nám s propagací velmi pomohli. Jmenovitě pak paní Pavlíně Binkové, panu Michalu Veselému a Petru Francánovi, kteří zajistili nejen propagaci na svých stránkách, ale od nichž naše sdružení obrželo na 600 plakátů.

                                                        Antonín Nešpor
                                                     předseda sdružení
 Foto: Patr Francán, nadace Partnerství
 Pro zpravodaj 21. října 2008  připravil Antonín Nešpor