ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE V RUSKU
(dokumentární film s besedou)

   Pětačtyřicetiminutový film chronologicky ilustruje historické události, které před devadesáti léty ovlivnily světovou politiku a jejichž strůjci a hlavní protagonisté byli Čechoslováci.

   Dokumentární film dvou zapálených Američanů znovuobjevuje pro nás příběh vzniku samostatného Československa, který se odehrával z velké části na americké půdě a v Rusku. V Chicagu působil Charles Crane, významná osobnost americké politiky i ekonomiky. On to byl, kdo především podporoval během 1. světové války Masarykovy snahy o samostatný stát a dopomohl mu až k presidentu Wilsonovi, jehož souhlas byl pro vznik republiky stěžejní. V Chicagu, kdysi druhém největším českém městě po Praze, žijí nyní i oba hlavní tvůrci projektu. Bruce Bedinger – iniciátor a šéf, profesí reklamní specialista i John Iltis – profesí filmař, s českými předky. Oba shodně tvrdí: 

   „Co však bylo další, velice důležitou hybnou silou v dějinách uznání nového Československa, se zapomíná.“
   Bylo to uznání Československých legií, vojsk utvořených z řad našich krajanů,  válečných zajatců a přeběhlíků českého a slovenského původu, kteří nehodlali dále bojovat za Rakousko-Uhersko.

   Film se věnuje především příběhu legionářů na území Ruska, kde vytvořili obrovskou, postupně až 70 000 mužů čítající armádu.  Dokument nabízí jedinečné záběry legionářských vojsk, vojenské techniky, prostředí, v němž se vojska pohybovala a operovala, vypráví jejich historii. Ve filmu promlouvají historici z amerických univerzit a je doplněn mapami, v nichž jsou znázorněny pohyby armád a Československé legie. Má české titulky. Dokument osvětluje velice složitou politickou a válečnou situaci mezi lety 1917 – 1920, kdy se českoslovenští legionáři podíleli nejprve na porážce Rakouska-Uherska (bitva u Zborova 1917). Poté, co jim byl kvůli rozhoření se revoluce v Rusku znemožněn návrat domů směrem na západ, podíleli se výrazně na udržení pořádku v oblasti Trans-sibiřské magistrály, po níž se legionáři přesouvali do Vladivostoku.
   Po cestě se dostali do střetů jak s bělogvardějci, tak se sovětskou vládou. Byli pověstní svým hrdinstvím, inteligentním vedením boje i organizací vojenského života. Střežili dokonce část carského zlatého pokladu. I v nepřehledné situaci si vždy udrželi disciplínu, morálku a vstřícnost k místnímu obyvatelstvu. Dokument připomíná také jedinou (a vítěznou) námořní bitvu československé armády na jezeru Bajkal či použití obrněného vlaku, který výrazně přispěl k respektu z legií. A slavný návrat legionářů z Vladivostoku domů – takřka kolem celého světa.
 
   Film podpořily a pomáhají rozšiřovat české instituce i osobnosti v USA, mezi nimi i Madeleine Albrightová, hlavním sponzorem je pivovar Anhauser Bush, u nás pak tvůrci navázali dobré kontakty s organizací Sokol a dalšími. Pan Bruce Bedinger je toho názoru, že ve filmu mnozí rozeznají fotografii svého dědečka nebo pradědečka. Film vznikl s využitím archívních materiálů Vojenského historického ústavu v Praze i rodinných archívů Čechů žijících v USA i v ČR. Jedná se o možnostech promítání při vhodných příležitostech, tak o jeho distribuci např. do škol. Jeho tvůrci i podporovatelé doufají, že pomůže připomenout důležitou část historie Čechů a Slováků, v níž oba národy prokázaly celým tehdejším světem oceněnou odvahu a statečnost.
 

   Dne 20. listopadu bude v Městské knihovně promítnut pro veřejnost nový dokument
o historii Československých legií v Rusku. Film bude doprovázet beseda, kterou připravil
Mezinárodní český klub v rámci svého cyklu besed Hovory bez hranic.
Hovořit budou PhDr. Jana Volfová, historička, Zdeněk Reimann, publicista, který se podílí na dalším
rozšíření dokumentu pro potřeby škol, uvádí Martina Fialková.
(Malý sál, začátek v 17.00, vstup 30 Kč.)
 
upoutávka: http://www.youtube.com/watch?v=6N7_WO2P1YM
 Pro zpravodaj z došlé pošty 12. listopadu 2008  převzal Antonín Nešpor