"Děti jsou budoucnost naší vlasti!" 

   Těmito slovy přivítala paní Josefina Napravilová děti z mateřské školky v Lidicích, které jí přišly zazpívat.

   Diplomatka, paní Josefína Napravilová,  se rozhodla po skončení II. světové války napomoci hledání českých dětí, zavlečených nacisty po celé Evropě. Patří jí za to dík a úcta, kterou jí vyjádřili občané Lidic udělením Čestného občanství obce Lidice.

   Ke gratulaci zástupců Zastupitelstva obce Lidice se připojily i organizace v obci působící. Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, Památník Lidice a Občanské sdružení Lidice.

   K Pamětnímu listu Čestného občanství přibyly i květinové dary. Paní Josefíně Napravilové byl udělen Pamětní odznak Památníku Lidice a jako poděkování od členů Občanského sdružení Lidice, obdržela grafický list „Lidická hrušeň“ od kladenského fotografa Jiřího Hokůva.

   Na fotografii je paní Josefina Napravilová společně s panem Václavem Hanfem z Lidic, kterého přivezla ze Salcburku do Čech a posléze předala Václavovu strýci, Karlu Kubelovi.
 
   Při poválečných cestách po Evropě zachránila takto paní Napravilová  padesát dětí, které byly určeny k „náležitému vychování“ – tedy k poněmčení, nebo k likvidaci v koncentračních táborech …    Paní Napravilová působila ve Videňské centrále International Refugee Organization (IRO).
 
   Po druhé světové válce zůstalo v Evropě  několik desítek milionů uprchlíků. Pro usnadnění jejich návratu byla v roce 1944 založena  UNRRA (United Nations Relief and Reconstruction Agency).  Tato humanitární a rozvojová agentura byla  nahrazena organizací  IRO (International Refugee Organization) což je mezinárodní organizace pro uprchlíky.

Pro zpravodaj 20. ledna 2009  Antonín Nešpor foto autor