Květa Fialová v Ateliéru. 
 

   Ještě než se stačil sv. Valentin zabydlet v kavárně Ateliér v Kročehlavech,  pozval pan redaktor Veselý na podvečerní besedu herečku, paní Květu Fialovou.
    Poslouchali jsme vyprávění o umění hrát pro lidi, vnímat lidi a být pokorný. To všechno jde jen, když člověk myslí pozitivně. Na paní Květě Fialové je vidět, že se těmito zásadami opravdu řídí. Na to, že se letos na podzim dožije úctyhodného věku, sama říká: "je mi sto dvacet a je mi s nimi dobře") má stále dost elánu a neustále přívětivý úsměv na tváři.
 
    Vyprávění prokládala velmi peprnými příměry, kdo ji zná, chápe, že se to hodí.  Krásnými myšlenkami nám všem vlastně radila, jak bychom se měli k životu stavět, abychom ho vydrželi.
 
    V otázkách přišla řeč také na Dalajlámu a jeho návštěvu v Praze. Paní Fialová přinesla a nechala kolovat album s fotografiemi.
    Besedu zakončila autogramiáda vlastních knížek "O sobě  ... čím hůře, tím lépe" a "O sobě II.  ...o vítání stáří ..."
 
    Herečka Květa Fialová je kouzelná bytost, jejíž povídání každého uvolní, nabije pozitivní energií, její neustálý úsměv zahání jakékoliv problémy a přesvědčuje okolí, že přibývajícími léty nemusíme stárnout.
 
    Pro fotografie klikněte zde   a   chcete-li se podívat na prezentaci, pak klikněte zdePro Zpravodaj  10.2.2009 připravil Antonín Nešpor.   Foto autor