DOMOV PRO SENIORY
 
Ing Jana Wichsová
Antonín Nešpor
ředitelka Memento Lidice o.p.s.
předseda sdružení
  
     Lidická hrušeň byla prohlášena památným stromem dne 11.7.2007.
V databázi Agentury ochrany přírody a krajiny je evidována pod kódem 4930.