O tři dny později ... 13. června 2009

    Výsostně pietní území starých Lidic navštívili včera mimo pana presidenta Václava Klause i další čelní představitelé naší republiky. Jejich jména  najde čtenář v denících. O čem všem u hrobu hovořili k pietnímu shromáždění mělo jeden důležitý podtext: "zamezení vzrůstajícímu neonacismu".

    V odpoledních hodinách se sešlo u hrobu pietní shromáždění KSČM, bohužel s vlajkami včele. Na pietním území vlajky nemají co dělat, mimo oficiálně vyvěšených českých. O počtu ani složení vlajek nemá cenu psát, neboť zde zavlála i vlajka zakázané organizace. Stačí jen shlédnout veřejně přístupnou fotoreportáž pana Eichlera http://zpravy.idnes.cz/foto.asp?r=domaci&c=A090613_171112_domaci_pei
 
    Jde tedy o to, aby obec vydala vyhlášku, která vymezí pravidla chování na pietním územi starých Lidic, jejíž dodržování by kontrolovala policie.
 
    Každý, kdo chce položit květinu ke hrobu Lidických mučedníků má na to právo, chce-li tím vyjádřit úctu.  K úctě se ale žádné vlajkoslávy nehodí.  Vlajky a transparenty patří k průvodům a manifestací, nikoliv, na hřbitov, kterým celé pietní území vypálených Lidic je.

    Ti co zde leží pohřbeni nelze spojovat s jakoukoliv jinou aktivitou, než s bojem proti nacismu, protože oni bojovali mrtví už za války na všech frontách.
    A bojují dál!
 Pro zpravodaj 14. června 2009  připravil Antonín Nešpor