Okurková sezóna opravdu začíná? ... ostudnou zprávou?

    13. června jsem psal mj. o čem všem se u hrobu hovořilo k pietnímu shromáždění a že projevy měly jeden důležitý podtext: "zamezení vzrůstajícímu neonacismu".
 
    Nebyla to planá slova. V místech, kde se nacismus podepsal svojí brutalitou lze taková prohlášení každoročně slyšet. Jenomže jsou jiná místa, jiné hroby, kde jsou pohřbeni právě ti, co zvrhlost nacismu za okupace podporovali. 

    Není nic divného, že v naší republice existují hroby nacistů i esesmanů. V posledních dnech války zde zahynulo mnoho členů německých branných sil.  Od obyčejných vojínů wehrmachtu, přes členy SD až po obávané esesáky. Jejich ostatky byly uloženy povětšině v místech jejich skonu.  Samozřejmě, že se popravovalo i po skončení války, tedy po kapitulaci Německa, ovšem v obráceném gardu.

    Zdá se vám to těžké téma na okurkovou sezónu?

    Je to jen povzdech za koncem války, jejíž výsledky se snaží dnes kdekdo měnit. Přesně tak, jak to předpokládal Dr. Beneš a právě tady v Lidicích.
    Není to tedy téma lehké, ale psát se o něm musí.

    Chci připomenout informaci, která s naší obcí zdánlivě nesouvisí. Leč spojovacím článkem je právě pomník popraveným nacistům a příslušníku SS z Nového Boru .  Nacisté ze sudet a příslušníci SS v Lidicích operovali a tedy proti nim, a hlavně proti jejich následovníkům se vede boj členů Českého svazu bojovníků za svobodu.

    Každý komu je v naší republice postaven pomník, by měl splňovat alespoň některou z morálních vlastností hrdiny.

    Není tomu tak v Novém Boru.

    Ve čtrnáctideníku Národní Osvobození č. 12 / 2009 vyšel článek: "Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru aneb Nezkreslovat dějiny." Článek je cenný, protože ukazuje právě to,  čemu se snažíme do budoucna zabránit. Naznačuje zkreslování výsledků druhé světové války a dějin vůbec.

    To co se ve zmíněném čísle NO dočteme jsou jen náznaky indicií vedoucích k popravě bývalých nacistů v roce 1945.

    Jelikož pomník nacistům v Novém Boru stojí téměř tři roky (jak jsem se dozvěděl, byl vysvěcen 12. srpna 2006), bude nezbytné k dokreslení celé situace, zveřejnit další fakta, která vnesou do této nestydaté kauzy světlo.

    Pokračování po svátcích.Pro zpravodaj 5. července 2009  připravil z internetu Antonín Nešpor