Odkaz presidenta Beneše.
 
   Jestliže se pan president Klaus opírá a podporuje odkaz presidenta Beneše a staví se za zachování dekretů a předvídá to co by mohlo nastat, lze usoudit, že dbá na kontinuitu práva, kterou nám naše ústava zaručuje.  Jinými slovy, pokud by nyní nevyjednala naše vláda před podpisem Lisabonské smlouvy trvalé výjimky,  stejného charakteru jako si pro svůj klid do budoucna vyjednalo Polsko, pak by zmíněné dekrety mohly překlenout výroky jiných nezávislých evropských soudů a tím se naplnit obava pana presidenta Klause.

   Poohlédneme-li se do nedávné minulosti, tak je zřejmé, že Dr. Beneš předvídal co nastane a varoval před tím.  Jedním z důležitých momentů potvrzujících oprávněné obavy dr. Beneše bylo například založení Sudetoněmecké kanceláře v Praze se souhlasem a za účasti našich.

                        "Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat
                        a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a táborech. Ne snad jen proto,
                        abyste vyložili nám všem utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit,
                        až oni začnou se svou "očišťovací" kampaní. Neboť na válku 1938-1945
                        se nesmí nikdy zapomenout.
                        "Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět,
                        aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět
                        spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní
                        a lidskou.  Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své
                        záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná
                        jako právě v politice.
                        A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938-1945
                        před očima to,co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau,
                        v Mauthausenu,v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren.
                        Opakuji vám,na tuto válku se nesmí zapomenout a aby se nezapomenulo
                        je jí nutno sebevědomě a důstojně,ve jménu práva a pravdy, ve jménu
                        lidskosti,stále a stále připomínat.My Češi a Slováci,máme na to plné právo!"

                        Z proslovu presidenta Beneše na sjezdu SOPV,
                        konaném v Praze dne 14.prosince 1945!
 

   Sdílím nynější obavy pana presidenta Klause a podporuji jeho snahu zavést trvalou výjimku i pro naší republiku ještě před konečným podpisem Lisabonské smlouvy.Pro zpravodaj 14. října  2009  vyhledal  a sestavil Antonín Nešpor