Velitel pěšího pluku 47. R O Z K A Z

R O Z K A Z .
 
vydaný dne 2.6.1945 v Boru u České Lípy.
 
Při náhlé prohlídce domů, zahrad a příslušných místností bylo nalezeno toto:
 
1. střelné zbraně u           Eduard Podpiera
                                      Eduard Hortig
                                      Johann Langer
                                      Franz Richter
                                      Ilse Werner
                                      Albert Rachmann
                                      Jindřich Rachmann
                                      Marta Werner
 
2. lovecké pušky, bodné a sečné zbraně atd.
                                      Johann Reinze
                                      Elisabeth Krauth
                                      Hasse Alois
                                      Emilie Hanke
 
3. náboje, vojenská výzbroj a výstroj :
                                      Eduard Hartauer
                                      Ferdinand Menzel
                                      Pohner Friedrich
                                      Galle Max
                                      Schowald Rudolf
                                      Eduard Bitter
 
4. radia :                         MUDr. Träger Josef {opraveno rukou na: Alfred}
                                      Marktgraf Eduard
                                      Adolf Harn
                                      Rachmann Jindřich {jméno je přeškrtáno tužkou, viz 1.!}
                                      Splidek Auguste
                                      Gebhardtová Marie
                                      Dr. May
                                      Ida Wolf
                                      Adele Werner
                                      Ida Werner
                                      Friedrich Schindler
                                      Frant. Rolke
                                      Berta Proft
                                      Gabriela Kunte
 
k ad 1.   Provinivší se budou zastřeleni na náměstí a pro výstrahu zůstanou na místě 24 hod. Po této lhůtě MNV se postará o pohřbení.
 
k ad 2.   Jako osoby neznající kázně vypovídám z úseku za státní hranice směrem severním a MNV jich do 12 hod. po obdržení tohoto rozkazu i s rodinami shromáždí a vojenská stráž je doprovodí jako nežádoucí cizince na státní hranici. S sebou mohou vzíti pro osobu 30 kg zavazadel včetně potravin. Rodiny vyjmenované v ad 1 budou odeslány tak jako výše řečeno.
 
k ad 3 a ad 4.   Bude s nimi naloženo tak jak řečeno v ad 2.
 
Provedení ad 2 – ad 4 mně hlásí velitel I/47 praporu.
 
 
Dostane : Velitel I/47 a místní Nár. výbor k provedení. Okr. NV Čes. Lípa na vědomí, vel. skup. Konvalinka, vel. 12. divise Litoměřice jako hlášení.
 
 
Velitel pěš. pl. 47
pplk. děl. Josef Sekáč
 
 
 
doslovný přepis kopie z SOA v České Lípě pořidil Jan Tichý