Polemika o pomníku.

    Existují věci samozřejmé a věci složité. Mezi nejsložitěji řešitelné patří taková rozhodnutí u  nichž  se později zjistí, že byla provedena na špatném základě.
    Málokdo přizná vlastní chybu, že nebyl prozíravý a tak se přehazuje odpovědnost jako horký brambor. Nakonec se najde spásná akademie - arbitr nejspolehlivější, jenž spor určitě nějak rozhodně. Ovšem, něž se komise sejde, než se vše projedná, zadá, než se stanoví kompetence, bude pomník stále pobuřovat.
Nemělo zastupitelstvo postupovat právě obráceně, něž rozhodlo? Nemělo si nechat prověřit akademií průkaznost důkazů? 
Mohlo se také vypsat veřejné hlasování.
    Pozdě bycha honit!

    Zastupitelé si neprověřili a tak si zavařili. Nejen sami sobě, ale i ostatním občanům.
Nový Bor má v pomníku postaveném odsouzeným dle stanného práva primát, možná evropský. Už sama okolnost že se jedná o popravené dle stanného práva měla schvalovatele pomníku varovat.
    Dnes po tři a půlleté existenci pomníku odsouzených a potrestaných dle stanného práva se navíc zjišťuje, že čtyři na pomníku jmenovaní byli nacisté a jeden z nich ještě navíc esesák.

    Nelze se divit, že proti existenci takovéto odsouzeníhodné anomálie,  vystupují pobouření občané, požadující v  petici odstranění pomníku. Petici lze shlédnout na internetové adrese www.lidice.cz/peticeNB

    Petice proti novoborskému pomníku nacistů je vcelku jednoduchá, s nabídkou kopií listinných důkazů. V petici se zdůrazňuje rozpor mezi zastupitelstvem a pobouřenými občany Nového Boru.

    Dnes víme, že je pomník špatně koncipován.
    Veřejně připomínat zákonem odsouzené a potrestané, to samo o sobě není košér,  dává to špatný příklad. Navíc připomínat nacisty na veřejně přístupném místě pomníkem je možná i trestné.

    Nedovedu si představit, jakými slovy by pedagog pomník představil svým žákům. Podle pravdy by musel přiznat jeho dvě hlavní vlastnosti, kterými jsou zločinci dle stanného práva a pak nacisté.
    Zda-li tyto dva atributy  pomníku pravdivě presentují česko-německé usmíření, pro které byl pomník navržen, nechť posoudí čtenář.

    Z různých vedených diskusí jsem vysledoval, že existují v podstatě dva přístupy vnímání pomníku.  Jeden je pocitový, představující si pod pomníkem útrpný osud německých občanů. Teto přístup existenci pomníku spíše podporuje, zatímco druhý přístup je čistě racionální. Bere na zřetel jen prokázaná fakta, která existenci pomníku presentují.
    Jelikož se v průběhu času od odhalení pomníku objevily nové skutečnosti, které pomník zcela jednoznačně degradují na pomník zločinci dle stanného práva a nacistů, bylo by vhodné se konečně rozhodnout, co s pomníkem bude.
    Petice vyhlášená pobouřenými občany požaduje okamžité odstranění pomníku. Zdá se to jako nejjednodušší a zároveň nejkratší způsob, jak narovnat, co bylo od samého počátku křivé.

    Je tu další návrh, pomník neodstranit, ale přidat k němu vysvětlující panel. Uvede-li se na něm dnes známá  pravda,  pak se veřejně potvrdí,  že jde o pomník nacistů a ostatních  zákonem odsouzených.

    Za nejschůdnější řešení lze považovat  návrh pana Zemana. Pomník neodstranit, ale věnovat ho těm německým občanům, kteří si to bojem proti nacismu zasloužili. Stačilo by jen změnit nápisy .
    Bylo by to podle dobrých mravů a nebránilo by nic petici uzavřít, protože by byly odstraněny zástoje pro které byla petice zveřejněna.

    Než však příčiny pominou, bude dál platit, že na veřejném místě lesního hřbitova v Novém Boru je vystavěn pomník nacistům a ostatním zákonem odsouzeným, což pobuřuje a vyvolává pocit nespravedlnosti a ponížení nejen nás, ale i u členů našich rodin.
    My,  níže podepsaní,  nesouhlasíme s pomníkem nacistů v Novém Boru a žádáme jeho okamžité odstranění, neboť je to výsměch všem, kteří položili v době okupace vlastní životy za naši budoucnost v boji proti nacismu..

Antonín Nešpor


Pro zpravodaj 17. ledna 2010 článek byl zveřejněn v Liberecké MF Dnes dne 16.1.2010 pod názvem "Pomník v Boru? To je pocta nacistům!"