Odešel bojovník.

    Dnes přišla smutná zpráva z Nového Boru.

    Pan Luboš Kalous, zastupitel města Nového Boru a člen
petičního výboru, zemřel.

    Přestože jsem pana Luboše Kalouse neměl možnost osobně
poznat, dovolím si vyslovit přesvědčení, že nám všem v něm
odešel bojovník.
    Málokdo se dokáže veřejně postavit do čela proti tak silnému
nepříteli a bojovat až do konce.

    Čest jeho památce!

    Prosím, přijměte moji upřímnou soustrast.
 
    Antonín Nešpor


Pro zpravodaj 25. ledna 2010