Petici podpořil poslanec Evropského parlamentu.

    Vážení,
 
rád se připojuji k vaší petici ohledně památníku v Novém Boru.
 
    Nemohu souhlasit s takto pojatým způsobem "usmiřování" mezi Čechy a Němci a nemohu souhlasit s tímto způsobem nakládání s historií. Již dlouhá léta jsme všichni svědky, ale také subjekty snah o nivelizaci příčin a následků 2. světové války, o srovnání viníků a obětí na jednu úroveň, o vytvoření kolektivního špatného svědomí u českého národa za poválečný odsun Němců. Stejně tak pozorujeme pokusy o "europeizaci" tohoto citlivého tématu pod záminkou našeho členství v EU. Tato kampaň probíhá v médiích, v akademické obci, i v politické sféře. To je nepřijatelné a nelze se s  tím smířit.

    O tzv. novoborské cause jsem v podobném duchu četl v několika médiích, zpravidla od známých "firem" (zejména Bohumil Doležal). Jejich argumentace mě jako obvykle nepřesvědčila, je tendenční, zaujatá a nepřesná. Ale ještě důležitější je v tomto případě symbolika, kterou mnozí podceňují.

    Vše, co se stalo po válce - odsun Němců i případné excesy během "divokého" odsunu - je jen důsledkem toho, jak se před válkou zachovala drtivá část sudetských Němců k svému státu i ke svým českým spoluobčanům. Proto je důležité nevytvářet nové, falešné symboly, které by tuto časovou i příčinnou  souvislost zpochybňovaly.

    Historické skutečnosti musí být zachovány a interpretovány pravdivě a ne tak, jak se to zrovna komu z politických či jiných důvodů hodí.

    Dodávám, že se takto nevyjadřuji jako člen té či oné politické strany, ale jako občan ČR, jako osoba dlouhá léta veřejně činná a také jako alespoň "částečný" obyvatel Českolipska, kam desítky let dojíždím a k němuž mám vztah.
    Tato moje podpora je vám k dispozici tak, jak uznáte za vhodné.

    S pozdravem

    Jan Zahradil

poslanec Evropského parlamentu
Deštná u Dubé č.p. 1, Českolipsko
 


Pro zpravodaj 6. března 2010 z došlé pošty připravil  Antonín Nešpor