Připojte se k petici!
 
    (K odstranění pomníku v Novém Boru bude ještě třeba mnoho sil)

    Pomník stále stojí a vede se kolem něj diskuse. Novoborské zastupitelstvo je v tomto ohledu neprůstřelné, díky těm, co se zdržují hlasování.  Naposledy na otázku "Kdo je pro odstranění pomníku?" zastupitelstvo města odpovědělo následovně:
 

Pro
9
43%
Proti
2
10%
Zdrželo se
5
24%
Nehlasovalo
0
0%
Omluveno
5
23%
 
 
    Takový je výsledek jednání Městského zastupitelstva Nový Bor, konaného 20.1.2010  Kdo chce sledovat, jak se na
téma pomníku diskutuje, obsah najdete v Ohlasech petice v kapitole na stránce http://www.lidice.cz/peticeNB/ohlasy.html

    Zde se rovněž dozvíte, jak se situace kolem pomníku popravených podle stanného práva vyvíjí. K tomu, aby také nepřipomínal nacisty, povede ještě dlouhá cesta a bude potřeba mnoho sil.

    Myslím si také, že by do novoborských škol měla nastoupit osvěta s veřejnými přednáškami o projevech nacismu, zakončených nacistickými excesy, těsně po skončení války, kdy nacisté vyvraždili celé svoje rodiny.

    Tvrdě se držíme historických faktů, že poprava byla provedena na základě výroku stanného práva a že tři ze jmenovaných na pomníku byli evidentně nacisté a jeden SS, to podle dokumentů z Bundesarchivu v Berlíně.

    Propagátor pomníku Jan Tichý z NB navštěvuje se svými výklady a knihou "32 hodin mezi psem a vlkem" školní zařízení, kde šíří svoje domněnky jako fakta. Mladí, bezelstní a nepoučení studenti přijímají jeho emotivní vyprávění samozřejmě jako pravdu. Zatím, co je to pravdy jen polovička, protože se začíná "poválečným klidným životem německých obyvatel", ale to je známé téma B. Doležala, s nímž Tichý spolupracuje.  

    Myslím si, že by byl dobrý historický rozbor důkazních materiálů které jsou nabízeny na webu v Petici proti novoborskému pomníku nacistů. Spolupráci s kvalifikovanými historiky by petiční výbor přivítal.

Antonín Nešpor


Pro zpravodaj 10. dubna 2010 připravil  Antonín Nešpor