Československo strádalo po dobu válečného stavu s Německem.

    Československo strádalo po dobu válečného stavu s Německem od 17.9.1938 až do konce války, kterou si dnes připomínáme. Rukama okupantů zahynulo 360.000 našich spoluobčanů. 2. Světová válka nám přinesla větší lidské oběti, než měly Spojené státy Americké.

    Vzpomeňme při příležitosti 65. výročí osvobození Československa na všechny ty, kteří se zasloužili o naše osvobození od nacismu a sami se konce války nedožili.
    Svoboda se zrodila daleko na východě, kam se až nacistická mašinérie třetí říše při svém „Drank nach Osten“ (pochodu na východ), dostala. Naše svoboda se rodila v bojích, jaké lidstvo dosud nepoznalo. Rudá armáda se svými spojenci z nichž prvním na frontě byl 1. čsl. samostatný polní prapor, jehož velitelem byl 15. 7.1942 jmenován plk. Ludvík Svoboda, připravila příznivé podmínky pro úspěšné otevření druhé fronty.

    Při osvobozování Československa padlo 144. 000 vojáků Rudé armády, 33. 000 vojáků Rumunské armády, 180 příslušníku US Army a 79 příslušníků Polské armády. Z československého armádního sboru založeného v Buzuluku, padlo při osvobozování naší vlasti přes tři a půl tisíce vojáků.
S velkou vděčností uctěme památku všech našich osvoboditelů!

    Vzpomeňme také na oběti porobených národů Evropy, které zahynuly ve vyhlazovacích a pracovních táborech, vzpomeňme obětí z vypálených a vydrancovaných měst a obcí, vzpomeňme na oběti pochodů smrti a zahynuvší při  otrocké práci v totálním nasazení!

 
Vzpomeňme na Lidické muže.
I když zastřeleni, bojovali dál  v srdcích všech,
kteří se nacismu postavili!
 
Čest jejich památce!



Pro zpravodaj 8. května 2010 vzpomínku připravil Antonín Nešpor, reprofoto archiv autora