Otevřený dopis Radě České televize.
    (Převzato se souhlasem autora z webu NO)

    Vážení členové rady,

    ve čtvrtek 6. května jsem shlédl pořad ČT2 s názvem „Zabíjení po česku“.  Mám k němu řadu kritických poznámek. Předně musím vytknout jednostrannost, která je zřejmá už z toho, že z řady poválečných projevů prezidenta Beneše byl citován právě projev z 16.5.1945 v Praze, v němž jako v jediném se vyskytují neuvážená slova, že „bude třeba…vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v zemích českých..“. O 4 dny dříve v Brně řekl, že „otázku německou musíme v republice vylikvidovat“. Je tedy zřejmé, že šlo o problém, nikoli o fyzickou likvidaci. V projevu v Mělníku 14.10.1945 řekl: „… celý náš postup ve věci jejich odsunu do říše musí býti lidský, slušný, správný, morálně odůvodněný, přesně plánovaný a se všemi Spojenci pevně dohodnutý“. Ve své větší části odsun takový také byl, zločiny divokého odsunu byly spáchány spodinou, jaká se vyskytuje v každé společnosti. Byly také odezvou na zvěrstva, která nacisté páchali až do samého konce války, i když už věděli, že jejich totální porážka nemůže být ničím odvrácena.

    Tím se dostávám k výtce další: nic nelze podávat vytrženě z historického kontextu a vždy je nutno mít na zřeteli vztah příčina-následek, a musím připomenout, že jen za pouhých 6 týdnů heydrichiády byl počet popravených větší než počet popravených za celých 41 let totality komunistické. Tuším obvyklou námitku, že není potřeba mluvit o tom, co odsunu předcházelo, protože jde o všeobecně známá fakta. Jenomže všechno je jinak.
    Daleko závažnější než nevyváženost a jednostrannost jakéhokoli jednotlivého pořadu je jednostrannost pohledu na válečné a poválečné události v českých mediích všeho druhu v celých posledních dvaceti letech. A komu je dnes třicet let, slyšel o odsunu mnohem více informací než o druhé světové válce. Brzy budou všichni mladí u nás mít dojem, že druhá světová válka byla jen drobnou historickou epizodou, která se odehrála někdy během vyhánění Němců.

    Snad se dočkám toho, aby zejména v čase výročí konce nejhrůznější války lidských dějin se mladí lidé z našich medií dověděli více o zločinech nacismu, zejména o těch, spáchaných ještě na samém konci války. Vzhledem k tomu, že v případě nacistických zločinů nešlo o činy jednotlivců, ale o činy organizované státní mašinerií, o vraždění povýšené na průmyslové odvětví, slušel by takovému pořadu daleko více název „Zabíjení po německu“. Ale nedovedu si představit, že by mu Česká televize takový název dala. Vy si to představit dovedete?

Ing. Jiří Prokop,
    U Poustek 7,
    143 00   Praha 4

    V Praze 9.5.2010    Zveřejňovat jen z kroniky vytržený list je nekorektní obyvláště pokud začíná popisovat přesun německého obyvatelstva do okupačních zón, tedy za hranice obnovené republiky a to bez předchozího seznámení co předcházelo tomuto odsunu.
    Trend přepisování dějin tu je najednou v plné kráse. Nejhorší na věci je, že občané, kteří by s takovým překrucováním historie nesouhlasili ubývá a dosahují věku, kdy už jen těžko budou proti takové režii protestovat.
 
    Pokud ČT2 nemá jiné dobové dokumenty, doporučuji, před každý takový film, které se teď množí,  zařadit některý starší dokument o Karpatsko-Dukelské operaci o osvobozování Prahy, o bojích osvobozeneckých armád kdekoliv o koncentračních táborech z celé Evropy, sám jsem napočítal přes dvacet dokumentů, které jsem kdy viděl. To vše, aby zvěrstva, která předcházela odsunu naznačila mladým lidem, že odsun byl spravedlivou odplatou za všechna spáchaná příkoří na našich lidech a ne aby si lidé zvykali na to, že naši vlastně utiskovali němce a vyháněli bezprecedentně ze svých odvěkých domovů, jak to novodobé rádoby dokumenty licoměrně předvádějí.
 
    Znovu připomínám, podívejte se na Petici proti Novoborskému pomníku nacistů. Jde o novodobou propagaci nacismu.
 


Pro zpravodaj 11. května 2010 připravil z došlé pošty Antonín Nešpor