Opravdu jediný muž, který přežil vypálení Lidic byl František Saidl?

    „František Saidl byl jediným dospělým mužem na území Protektorátu, který přežil vyhlazení Lidic za 2. světové války díky tomu, že si v době masakru odpykával 4letý trest v pankrácké věznici za usmrcení svého syna“.
    To je historická pravda Stanislava Motla.

    Tolik lze vysledovat i ze seriálu „Na vlastní oči“, z dílu věnovanému lidické historii.  Původní text tedy pochází z roku 2007 a je zvěčněn (chválabohu) na Wikipedii. (Všimněte si podtržených slov v úvodní citaci!)

    Když se z povědomí historie vytratí byť jediný člověk, už to není ta pravá historie, ale neseriózní blábol. Když se z textu popisující historická fakta vytratí slova jako „ na území Protektorátu“,  jde o pochybení, které neznalci historie pak už jen papouškují a vnášejí do všeobecného povědomí chaos o lidické historii.

    Věděl jsem, že ten tisíckrát prokletý „Protektorát“ časem někdo zapomene uvést a vžije se nové klišé, že Saidl alias filmový Šíma přežil Lidice jako jediný lidický muž, protože seděl v base.

    A je to tady! „Protektorát“ se skoro ze všech dohledatelných textů opravdu vytratil.

    Takže můžeme v budoucnu s úspěchem „odepsat“ ze všeobecného povědomí dva další muže z Lidic, Horáka a Stříbrného, kteří  nepřežili v kriminále, jako František Saidl, ale odešli bojovat proti Hitlerovi do Británie a také přežili vyhlazení Lidic, ovšem v bombardéru 311 bombardovací perutě RAF. Takže všeobecně vzato, jako přeživším dospělým Lidickým můžům, je jim dnes předkládanou historickou polopravdou, právě toto upíráno. Zleva tehdy ještě škpt. let. Josef Stříbrný a škpt. let. Josef Horák v srpnu 1945

    Titulky uvedené v našem tisku, jako např.: „Muže, který jako jediný přežil vypálení Lidic, hraje Karel Roden“, nebo jiný: „Karel Roden, jako jediný přežije vypálení Lidic“, nebo: „Přežil jako jediný“, nebo jinde:  „Lidický vrah. Jediný dospělý muž, který přežil vyhlazení Lidic, byl František Seidl.“ a další jim podobné výroky, lze tedy považovat za omyl, možná neúmyslné, nebo nevědomé zvěstování polopravdy, že „Jediný muž, který přežil vypálení Lidic byl František Saidl".
    Zde v těchto větách a souvětích všude chybí podtržená slova z úvodní citace, jenž by z okleštěné, okamžitě vytvořila nazpět historickou pravdu.

    Chápu, že se asi vůbec nejedná o historii, i když nějaký redaktor vynechá dost podstatné slovo, které z historického faktu vytvoří zkreslující informaci. Chápou ale naopak redaktoři (/rky), že tento jejich chybný výrok zůstane ve čtenářích zakotven už napořád, protože si asi málokdo po přečtení novin uvedená tvrzení ověří?
    Nemá cenu vyjmenovávat média a redaktory, předložené citace si může každý, kdo má přístup na internet, lehce ověřit sám.
 
    Ale nenesou vinu na naší „historické negramotnosti“ právě takoví redaktoři?
 
   Poděkovat za udržování pravdy v kontextu zmíněných výroků, lze asi jen panu Motlovi, který uvádí věci na pravou míru  a nejen ve Wikipedii. Přeci jen, je to Pan Historik, nikoliv špatně papouškující redaktor.

    Děkuji. Pro zpravodaj 26. srpna 2010 připravil  Antonín Nešpor Informace internet