Ozvěny lidické noci.  
    (Stanislav Motl)
 

    Jaké byly skutečné osudy muže, který přežil lidickou tragédii, protože zabil svého syna?
    Co s ním bylo po válce a jak vlastně zemřel?
    Co o celém jeho případu vypovídá objemný vyšetřovací spis?
    Kdo vlastně zavinil vyhlazení Lidic a proč jeho láska k utajované milence byla prokletá?
    Proč letci z Lidic, Josef Horák a Josef Stříbrný, nemohli  po válce v Lidicích žít?
    Kdo byl odvážný vězeň z terezínského ghetta, který nad mrtvými lidickými muži, uprostřed ohnivé apokalypsy – kdy on a dalších téměř třicet terezínských vězňů museli kopat společný hrob – našel sílu k tomu, aby pro mrtvé mučedníky upořádal improvizovanou mši, aniž by o tom nacisté měli sebemenší tušení?
    Proč mezi mrtvými z Lidic nenajdeme jistou židovskou ženu, která ještě v červnu 1942 bydlela v Lidicích? Přežila nebo zahynula?
    Jak dlouho se poslední z lidických mužů skrýval v okolních lesích? Kdo ho nakonec udal, aby prchajícího a zoufalého muže vydal na smrt?
    Jak po letech vzpomínali na své nasazení v Lidicích někteří němečtí vojáci  a policisté?
    Proč si krásná dívka vzala – 13 let po válce – dobrovolně život a co měla společného s Lidicemi?
    Proč ozvěny lidické noci zabíjely i ještě tak dlouho po válce?

    To jsou pouze některé z otázek, na které v knize Cesty za oponu Času 2 – Ozvěny lidické noci hledá odpověď Stanislav Motl. Vychází, jak už je to u něho zvykem, zejména z autentických archivních materiálů, které hledal nejenom v České republice, ale například také ve Spolkové republice Německo. Vzhledem k tomu, že své televizní reportáže na dané téma natáčel již v průběhu devadesátých let, podařilo se mu uchovat cenné vzpomínky několika klíčových pamětníků, kteří už nejsou mezi námi.

    Ve své knize, která má podtitul Archivy, zapomenuté příběhy a  pátrání po vinících, se však nevěnuje zdaleka jenom Lidicím.
    Kniha například také sleduje jedinečný osud muže, v roce 1942 teprve chlapce, který unikl vyhlazení obce Ležáky pouze tím, že v kritický den byl v pokračovací škole v nedalekých Pardubicích.
    Kniha rovněž objevuje bývalého člena popravčí čety, který se podílel na hromadné exekuci na mužích a ženách z Ležáků.
S autorem mimo jiné pátráme po někdejším veliteli SS, který nesl odpovědnost za vypálení obce Leskovice u Pelhřimova.

    Součástí knihy je DVD s dokumentárním filmem Ozvěny lidické noci (58 minut). Autorem námětu a scénáře je Stanislav Motl. Režisérem je Pavel Dražan. Snímek se věnuje osudům několika konkrétních lidí, o kterých už byla řeč (viz výše: Lidický vrah, milenci a jejich prokletá láska, osudy lidických letců a tajemná smrt krásné studentky).
    Jak už bylo uvedeno, předností tohoto filmu jsou nejenom autentické dobové dokumenty, které se autorovi podařilo objevit, ale zejména výpovědi dávno zemřelých svědků.

 


   Pro zpravodaj 15. června 2011 připravil z došlé pošty Antonín Nešpor.