"Ztichlá ves" a "Druhý život Lidic"Druhý život Lidic - Anna Nešporová roz. Horáková z Lidic vypráví

    Včera  v podvečer uvedla galerie DOX v rámci právě probíhající výstavy na téma "The Silent Village", což je první válečný film vytvořený režisérem H. Jeningsem s tématem Lidické apokalypsy, film "Druhý život Lidic".
    Po promítání filmu byla uskutečněna neformální beseda diváků s pozůstalými po Anně Nešporové, rozené Horákové z Lidic.
    Film režiséra Pavla Štingla na námět Davida Vaughana "Druhý život Lidic", navazuje na původní Jeningsův snímek a zároveň osvětluje historii západního letce maj. let. Josefa Horáka, který společně s maj. let. Josefem Stříbrným z Lidic bojovali proti Hitlerovi v RAF u 311 bombardovací perutě.
    Beseda, na které byly vzneseny otázky směřující do historie a konců obou letců se protáhla do pozdních večerních hodin.

    Výstava v galerii DOX v Praze Poupětově ulici potrvá ještě do 9. dubna 2012.Pro zpravodaj 5. dubna 2012 připravil  Antonín Nešpor.  foto: autor
Podrobnosti o výstavě najdete na adrese:  http://www.doxprague.cz/cs/exhibition?85/about