Shromáždění u Lidické hrušně.  
 
    Velmi krásné odpoledne prožili všichni ti, kteří se už popáté zúčastnili „Shromáždění u Památné Lidické hrušně“ v sobotu 14. dubna, aby si připomenuli její význam v pohnuté historii naší obce.
    Počasí vůbec nemělo být hezké, ale příroda je nevyzpytatelná, a tak si poměrně početný dav, který se u Lidické hrušně na pietním území sešel, užíval slunce a modré oblohy. A také si „užil“ velmi pěkného a moudrého mluveného slova Stanislava Motla, kterého mnozí znají jako investigativního žurnalistu a spisovatele.
    Že lidé Lidickou hrušeň obdivují, je zřejmé a jasné, ale pan Motl vyslovil i obdiv a uznání nad tím, že se taková akce koná.
    Za vším je nutné hledat konkrétní lidi – v tomto případě je to pan Antonín Nešpor st., jenž se jako předseda Občanského sdružení Lidice zasadil o prohlášení hrušně Památným stromem a je organizátorem všech pěti ročníků „shromáždění“.

    Vernisáž výstavy uměleckých děl, která byla věnována různými umělci k poctě Lidické hrušně, následně probíhala v Oáze Lidice. Vystoupil na ní smíšený pěvecký sbor Gaudium z Kladna, historik Jiří Nenutil z Tachova (mj. spolupracoval na filmu Lidice) a samozřejmě pan Nešpor, který zasvěceně vyprávěl o dílech, která už ve sbírce jsou a představil i ta, která za uplynulý rok do sbírky přibyla.
    Vernisáže se účastnili i někteří z umělců, kteří obrazy, fotografie, sochy a jiná díla do sbírky věnovali.
    U připraveného občerstvení se ještě rozproudila neformální a milá debata návštěvníků, umělců a organizátorů jedné z dalších – a vlastně již tradičních – lidických akcí.

    Jenom drobná poznámka na závěr: účast lidických občanů byla malá, což už je také taková „tradice“.

Text a foto: Marek Veselý
Na fotografiích: celkový záběr na shromáždění; pánové Antonín Nešpor st. a Stanislav Motl; kladenský malíř Václav Frolík předává přímo na vernisáži svůj obraz do sbírky


 Pro zpravodaj 14. dubna 2012  připravil z došlé pošty  Antonín Nešpor.